• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg. MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die probleemgedrag vertonen als het overmatig gebruik van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen. Zij zijn meestal op meerdere leefgebieden vastgelopen of dat dreigt te gebeuren. MDFT richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en op de bredere sociale omgeving van de jongere. Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive. Een MDFT-traject neemt zes maanden in beslag, met 2 tot 3 sessies per week.

Doel

Doel van MDFT om de jongere (a) minder delicten te laten plegen en (b) om verslavingsgedrag af te leren. Steeds ook: terugdringing van recidive/terugval. Intermediaire doelen zijn afzwakking van comorbiditeit (minder symptomen), minder spijbelen, en betere communicatie en grotere cohesie in het gezin (blijkend uit minder conflicten, minder weglopen).

Doelgroep

Het betreft jongeren met vaak meervoudig probleemgedrag: criminaliteit en/of verslaving (alcohol, drugs, gokken, gamen) aangevuld met spijbelen, weglopen. Psychische en gedragscomorbiditeit is gangbaar. Minstens één ouder doet mee aan de therapie.
De jongeren zijn 12 tot 19 jaar bij het begin van de behandeling.

Aanpak

MDFT is geprotocolleerd doch flexibel, telt sessies met respectievelijk jongere/ouders/gezin en omvat interventies als:

 • Verhogen van behandelmotivatie
 • Jongere leren problematische situaties te vermijden
 • Verbeteren van de communicatie in en buiten het gezin
 • Verbeteren van ouderschaps- en opvoedvaardigheden
 • Bemoeizorg/casemanagement: de jongere helpen te slagen op school/werk etc.

Materiaal

 • Handleiding behandeling
 • Handleiding voor het 'runnen' van een MDFT-programma
 • Opleidingshandleiding, inclusief Cursusboek, criteria voor certificatie van MDFT-therapeuten en -supervisors, sjablonen voor correspondentie/ processen/instructies/tips.
 • Richtlijnen voor residentiële toepassing van MDFT
 • (Inter)nationale publicaties, onder meer over 11 randomised controlled trials, een met Nederlandse deelnemers.

Onderzoek

Onderzocht in 11 'trials', waaronder een met 109 adolescenten uit de regio Den Haag. Steevaste bevindingen:

 • MDFT verhoogt de bereidheid van jongeren/ouders om aan de behandeling mee te doen.
 • MDFT is goed toepasbaar (programma-integriteit).
 • Jongeren/ouders zijn tevreden over MDFT.
 • MDFT verlaagt de kans op crimineel recidive onder jongeren.
 • MDFT vermindert het gebruik en de afhankelijkheid van cannabis, alcohol en andere middelen.
 • MDFT vermindert optreden van externaliserend gedrag.
 • MDFT voorkomt en bekort uithuisplaatsing (plaatsing in een jeugdzorgplusinstelling).
 • MDFT verbetert functioneren in gezin en op school.
 • MDFT is kosteneffectief (zijn geld waard).

Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken,
Delinquentie,
Gedragsproblemen,
Gedragsstoornissen,
Multiprobleemgezin,
Reïntegratie,
Schooluitval

Doel:

Voorkomen van recidive, Behandeling, Begeleiding

Leeftijd:
12 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 mei 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies
Oordeel:
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Toelichting:

MDFT is beoordeeld door de Erkenningscommissie als effectief volgens sterke aanwijzingen op de uitkomstmaat 'kenmerken van cannabisverslaving' en effectief volgens eerste aanwijzingen op de uitkomstmaat 'delinquentie'.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Stichting Jeugdinterventies - MDFT Academie
Postbus 37
2300 AA Leiden
info@stichtingjeugdinterventies.nl 
071 -
5159672
Contactpersoon:
A. Pasma
Directeur-bestuurder Stichting Jeugdinterventies
a.pasma@stichtingjeugdinterventies.nl
071 5159672

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies