Databank Effectieve Jeugdinterventies

Life Space Crisis Intervention (LSCI)

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is bedoeld voor jeugdigen van 6 tot 18 jaar die zich in sociale situaties storend gedragen en regelmatig in crisissituaties belanden. Zo vaak als de crisis ontstaat grijpt een getrainde volwassene in en voert met de jeugdige een geprotocolleerd gesprek. Na een aantal gesprekken - soms enkele, soms meerdere - kunnen zij hun gedrag onder controle houden en reguleren.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De commissie is positief over LSCI, maar ziet deze niet als op zichzelf staande interventie en kan deze daarom niet als zodanig beoordelen. De commissie geeft aan LSCI in eerste instantie te beschouwen als een mooi uitgeschreven en goed geprotocolleerde gesprekstechniek, maar niet als een interventie in de zin van een aanpak waarvan op zichzelf zonder meer een effect verwacht kan worden. Daarvoor is het effect van LSCI naar de mening van de commissie te zeer afhankelijk van de verdere benadering en behandeling van cliënten. Ondanks dat de commissie positief is over de techniek LSCI, kan de commissie alleen interventies beoordelen. De commissie ziet wel een mogelijkheid om LSCI te beschouwen als onderdeel van een groter geheel. Een interventie waarvan LSCI deel uit zou maken, zou als geheel wel beoordeeld kunnen worden door de commissie.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Het Orthopedagogisch centrum (OC) 'Nieuwe Vaart' te Gent is door het Amerikaanse LSCI-Institute erkend als National Training Site voor België en Nederland. De verantwoordelijkheid voor de verspreiding van de trainingen in beide landen is toegewezen aan OC 'Nieuwe Vaart', Jozef Guislainstraat 47, 9000 Gent.
Vanuit OC is aangewezen als Licentiehouder LSCI voor Nederland:
  lifespacecrisisintervention.nl@gmail.com of info@lsci.nl
www.lsci.org en www.lsci.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies