• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

KIES - kinderen in echtscheidingssituaties

Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) is een spel- praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Onder leiding van een KIES-coach wordt in 8 bijeenkomsten gewerkt aan de verwerking van de echtscheiding van de ouders. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en voor leerkrachten mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) is verlopen. De interventie-eigenaar heeft de aanvraag ingediend voor herbeoordeling en bevindt zich in het her-erkenningsproces.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Expertisecentrum Kind en Scheiding
Postbus 2111
5260 CC Vught
info@kiesvoorhetkind.nl  
www.kiesvoorhetkind.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.