Databank Effectieve Jeugdinterventies

Weet wat je kan

De interventie Weet wat je kan (WWJK) maakt LVB (Licht verstandelijke Beperking) bespreekbaar met mensen met deze beperking en hun naasten, en biedt hen handvatten om met de beperking om te gaan. WWJK vormt een cursus/training, die zowel individueel als in een kleine groep kan worden gevolgd. Ook is er een online versie die individueel kan worden doorlopen.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Contactpersoon

Marsja Mulder
Post: Hanzeallee 2, 8017 KZ Zwolle 
Bezoek: Hanzeallee 2, 8017 KZ Zwolle
Telefoon: 06-57565311
E-mail: marsjamulder@trajectum.info

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies