Databank Effectieve Jeugdinterventies

Triple P: Positief Pedagogisch Programma Niveau 4 en 5

Triple P is een multi-level programma voor positief opvoeden met als doel het voorkomen en/of verminderen van ernstige gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen door de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te verbeteren. Het programma biedt een continuüm van vijf interventieniveaus van toenemende intensiteit waarmee ouders informatie en steun op maat kan worden geboden. Triple P niveau 4 behoort tot de intensievere interventies en omvat een training in opvoedingsvaardigheden in vier verschillende aanbiedingsvormen. Zo nodig kan de interventie worden aangevuld met Triple P niveau 5, gericht op gezinsfactoren die een effectieve toepassing van de geleerde opvoedingsvaardigheden belemmeren.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Triple P is ontwikkeld door professor M. Sanders en het team van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië).

Voor informatie over de implementatie van Triple P in Nederland, de inhoud van het programma, trainingen en kosten kunt u terecht bij:

Triple P Nederland
Koninginneweg 97
1211 AP Hilversum
Telefoon: 035 - 7370757
Website: www.triplep-nederland.nl

Contactpersoon

Carine Kielstra
E-mail: carine@triplep.net

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies