• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Kind uit de strijd

Kind uit de strijd richt zich op onder toezicht gestelde jeugdigen en hun ouders die zich in een geëscaleerde scheiding bevinden. De interventie heeft tot doel de ontwikkeling van psychosociale problemen bij het kind te voorkomen of verminderen door het kind te ondersteunen en te versterken en door ouders tot een kindgerichte houding te activeren. In ongeveer zes maanden doorlopen kind en ouders verschillende fasen van de interventie. Het belang van het kind staat hierin voortdurend voorop.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:
Bureau Jeugdzorg Limburg
Slachthuisstraat 33
6041 CB Roermond
088-0073000
Contactpersoon:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.