Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doe praat groep

De doe-praatgroep is er voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die opgroeien in een gezin met tenminste één ouder met psychische en/of verslavingsproblematiek. Het doel van de doe-praatgroep is het verkleinen van het risico op het ontwikkelen van psychische problemen bij de kinderen. De doe-praatgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt de kinderen spelenderwijs geleerd hoe ze hun emoties kunnen uiten, wat er thuis speelt en hoe ze hierover kunnen praten en bij wie ze terecht kunnen voor steun.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos-instituut          
E-mail: info@trimbos.nl
Telefoon: 030 – 2971100

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies