• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Amigo’s

Amigo’s richt zich op kinderen tussen de 8 en 13 jaar die kenmerken van sociaal-emotionele problematiek vertonen en heeft als doel om het zelfvertrouwen, zelfregulatie en gedrag van deze kinderen te verbeteren. Aan dit doel wordt gedurende 12 tot 20 weken gewerkt middels een oplossingsgerichte aanpak. De interventie bestaat uit twee huisbezoeken en tweemaal per week vinden individuele begeleidingsmomenten op school plaats.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Amigo's op school in samenwerking met Bureau Frontlijn
Van den Boogaardstraat 10
5371 BC Ravenstein
info@amigosopschool.nl
06 - 12177241

Contactpersoon:

Jip van Lith
info@amigosopschool.nl
06 - 12177241

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies