• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteit

Girls' Choice is een interactief bordspel voor meisjes van 10-13 en 13-16 jaar om hen bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. Het spel kan één of meer keren gespeeld worden in een schoolse setting of daarbuiten.

Doel

Algemeen doel van de interventie is het op een leeftijdsadequate en speelse manier meisjes bewustmaken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten en daarop te laten reflecteren. Om dit te bereiken zijn diverse doelen op het niveau van determinanten geformuleerd, met name ten aanzien van kennis, attitude, risicoperceptie en eigeneffectiviteit.

Doelgroep

Meisjes van 10 t/m 15 jaar.

Aanpak

'Girls' Choice' is een interactief bordspel. Er zijn twee versies van het spel, het basisspel voor meiden van 10 t/m 12 jaar en het 13+ spel voor meisjes t/m 15 jaar. Het is gericht op de volgende thema's: seksualiteit en relaties, veilig vrijen, zwangerschap en moederschap, jongens en weerbaarheid. Tijdens het spel voeren spelers verschillende soorten opdrachten uit rond deze thema's, namelijk rollenspelen, kennisvragen, persoonlijke vragen, verbale en non-verbale opdrachten. De andere spelers waarderen de uitvoering van de opdracht door middel van het toekennen van "hartjes". De begeleider geeft feedback en corrigeert onjuiste opvattingen.

Onderzoek

Uit een evaluatieonderzoek onder 91 afnemers en gebruikers blijkt dat begeleiders het spel waarderen en een goed hulpmiddel vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken. Ook over de opdrachten zijn de respondenten positief tot zeer positief: ze stimuleren de interactie tussen de deelnemers, ze wekken de interesse op van de deelnemers en de vragen en situaties sluiten aan bij de belevingswereld van de meiden. Dat laatste vinden afnemers iets minder bij het basisspel. De respondenten denken dat het spel vooral effect heeft op kennis en het kunnen aangeven van grenzen. De meeste respondenten vinden de handleiding duidelijk en hebben daaraan voldoende ondersteuning gehad bij het begeleiden van het spel. Weinig respondenten geven aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning. De respondenten misten aandacht voor een aantal thema's zoals homoseksualiteit, loverboys, en seksuele beleving. Daarnaast vinden sommige gebruikers het moeilijk om multiculturele groepen te begeleiden en als er deelnemers zijn die zelf seksueel geweld hebben meegemaakt of getraumatiseerd zijn.


Onderwerp:

Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
10 - 16 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
25 april 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De interventie maakt meisjes op een leeftijdsadequate en speelse manier bewust van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Rutgers WPF
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Office@rutgerswpf.nl
030 - 231 34  31
shop.rutgerswpf.nl
Contactpersoon:
Milleke de Neef

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies