Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gay-Straight Alliances op scholen

Leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs worden geactiveerd om zogenaamde Gay-Straight Alliances (GSA's) op te richten. GSA's zijn groepen van LHBT-leerlingen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) en niet-LHBT-leerlingen die samen seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken en acties uitvoeren die het schoolklimaat voor LHBT-leerlingen veiliger moeten maken. Leerlingen worden benaderd via sociale media, advertenties en COC's Jong&Out (voor LHBT's van 12 tot en met 18 jaar).


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
12 - 19 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
24 juli 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Er is een positieve norm ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit (LHBT) waardoor het schoolklimaat voor LHBT-leerlingen veiliger is.

Doelgroep

Uiteindelijke doelgroep: LHBT-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Intermediaire doelgroepen: leerlingen in voorgezet onderwijs (zowel LHBT als niet-LHBT), docenten en schoolleidingen.

Aanpak

Leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs worden geactiveerd om zogenaamde Gay-Straight Alliances (GSA's) op te richten. GSA's zijn groepen van LHBT- en niet-LHBT-leerlingen die samen  seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken en acties uitvoeren die het schoolklimaat voor LHBT-leerlingen veiliger moeten maken. Leerlingen worden benaderd via sociale media, advertenties en COC's Jong&Out (voor LHBT's van 12 tot en met 18 jaar). Docenten worden benaderd middels GSA-docentendiscussies, op onderwijsbijeenkomsten en sociale media. Centrale boodschap in de activering is: er is een probleem, want LHBT-leerlingen voelen zich niet veilig op school. Daar kun je zelf gemakkelijk iets aan doen: start een GSA. Eerste stap daarvoor is het bestellen van een actiepakket op de campagnewebsite Gaystraightalliance.

Het gratis actiepakket bevat opstartmateriaal (handleidingen en campagnemateriaal). Een leerling gaat dan op zoek naar andere leerlingen om de GSA te vormen, en een ondersteunende docent. Als het initiatief start bij een docent zal deze eerst leerlingen moeten vinden om een GSA te starten. De leerlingen en docent(en) komen bij elkaar en maken plannen voor activiteiten. Tips voor activiteiten kunnen ze vinden in de handleidingen en op de website. Als er plannen zijn gemaakt wordt de schoolleiding op de hoogte gebracht en kunnen eventueel met hun steun acties worden uitgevoerd.  GSA's regelen of geven zelf voorlichting over seksuele- en genderdiversiteit, maken seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar en bieden support aan LHBT-leerlingen. GSA's zijn autonoom en krijgen materiaal aangereikt om zelf aan de slag te gaan, en worden waar gewenst ondersteund door COC.

Onderzoek

Praktijkonderzoek laat zien dat de doelgroep goed wordt bereikt en dat de leerlingen tevreden zijn over het actie- en informatiemateriaal dat COC biedt (tot 2013 zijn 505 van de 680 vo-scholen in Nederland bereikt met de interventie). Wat als lastig wordt ervaren, is het vinden van voldoende leden, het verzinnen van creatieve nieuwe acties en het omgaan met negatieve reacties op de GSA (Enzerink, 2013; Ricardo, 2013; van der Velden, 2011). Amerikaanse effectiviteitsstudies naar de GSA laten correlatie zien tussen de aanwezigheid van GSA's op high schools en het meemaken van pesten of geweld vanwege seksuele- of genderidentiteit (Goodenow et al., 2006; Greytak et al., 2013; Szalacha, 2003) dat significant minder is, schoolverzuim vanwege angstgevoelens dat eveneens significant minder is (Goodenow et al., 2006; Greytak et al., 2013; Toomey et al., 2011) en psychosociaal welbevinden dat significant hoger is  (Heck et al., 2011; Toomey et al., 2011).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Gay Straight Alliances helpt LHBT-leerlingen om zichzelf te mobiliseren en te empoweren.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

COC Nederland

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies