• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

sCOOLsport

Het hoofddoel van sCOOLsport is het stimuleren van de ontwikkeling van een actieve en gezonde leefstijl bij basisschoolkinderen van 4-12 jaar door het vergroten van de effectiviteit van de bijdrage die basisscholen hieraan leveren. Gedurende 3 jaar worden basisscholen aan de hand van een stappenplan en diverse hulpmiddelen en interventies ondersteund bij de implementatie van sCOOLsport.

Doel

Het hoofddoel van sCOOLsport is het stimuleren van de ontwikkeling van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen door het vergroten van de effectiviteit van de bijdrage die basisscholen hieraan leveren.

De procesdoelen voor basisscholen zijn:

 • De juiste interventies kiezen
 • Planmatig werken
 • Structurele inbedding
 • Betrokkenheid en draagvlak
 • Samenwerking en integraal werken
 • Toewerken naar inhoudelijk kwaliteitskader, bestaande uit vier thema's:
  • elke dag bewegen
  • gezond gewicht
  • fysiek-mentaal weerbaar zijn
  • motorisch vaardig zijn.

Doelgroep

Basisscholen (directie en schoolteam) zijn de directe doelgroep van sCOOLsport. De einddoelgroep bestaat uit kinderen van 4-12 jaar.

Aanpak

Basisscholen werken gedurende 3 jaar aan de implementatie van sCOOLsport. Met behulp van een stappenplan en diverse hulpmiddelen, waaronder een leerlingvolgsysteem, werken de scholen aan het creëren van de juiste randvoorwaarden (zie procesdoelen) op school om effectief te werken aan de einddoelen op leerlingniveau. Tegelijkertijd kiest de school interventies voor de leerlingen en voert deze uit. Dit zijn minimaal de interventies die beschreven zijn in het kwaliteitskader sCOOLsport.

De school stelt een coördinator en beweegteam aan om samen met de rest van het schoolteam te werken aan sCOOLsport.

Scholen worden gedurende het implementatietraject van 3 jaar ondersteund en geadviseerd. De ondersteuning en advisering richt zich zowel op de begeleiding van het proces en het eigen maken van de methodiek, als op inhoudelijke expertise op de verschillende thema's.

Materiaal

De methodiek met het stappenplan en de benodigde informatie voor de basisscholen is samengebracht op een besloten gedeelte op www.scoolsport.nl. De ondersteunende rol kan worden vervuld door een (landelijke of provinciale) organisatie, of eventueel door een gemeente i.s.m. een lokale sportservice. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van documenten en indien nodig aanvullende toelichting door SportZeeland.

Onderzoek

In 2012 is een procesevaluatie uitgevoerd (Ooms & Veenhof, 2012). Uit de procesevaluatie komt naar voren dat de scholen tevreden zijn over de methodiek sCOOLsport en de resultaten die ze daarmee halen. Het blijkt voor scholen wel lastig om aan alle kwaliteitscriteria te voldoen. Scholen noemen de ondersteuning en begeleiding van SportZeeland als belangrijkste bevorderende factor.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:

4 - 12 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

20 september 2012

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Oordeel:

Goed onderbouwd

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

SportZeeland
Seissingel 100
4334 AC Middelburg
info@sportzeeland.nl
0118-640700

Contactpersoon:

Christel van den Hooven 
c.van.den.hooven@sportzeeland.nl
0118-670836

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.