• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

WRITEjunior

WRITEjunior is een schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten van vier tot achttien jaar. Tijdens tweewekelijkse individuele sessies beschrijft de jeugdige samen met de therapeut het verhaal van het trauma op de computer. De behandeling heeft een cognitief gedragsmatige aanpak en heeft als doel dat posttraumatische klachten verdwijnen of sterk afnemen.

Doel

Doel van de behandeling is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen, die het kind hebben getraumatiseerd. Dat is te merken aan het verdwijnen of sterk verminderen van de posttraumatische stressklachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De Post Traumatische Stress [PTS] klachten zijn: herbelevingen, vermijding en arousal symptomen. Doel van de ouderbegeleiding is psycho-educatie en ouders ondersteunen in de opvoeding van hun getraumatiseerde kind.

Doelgroep

Getraumatiseerde kinderen en adolescenten tussen vier en achttien jaar die kampen met posttraumatische stressklachten (PTS) of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Als de PTS klachten langer dan een maand bestaan (na de gebeurtenis), spreekt men van een PTSS. Mochten kinderen na een maand niet aan alle symptomen van PTSS voldoen dan moet er moet in ieder geval sprake zijn van minimaal 5 symptomen op de ADIS (Anxiety Disorder Interview Schedule; gestructureerd angst interview), waarbij minimaal een symptoom uit elk van de drie PTSS symptoomclusters (herbeleving, vermijding, hyperarousal).

Aanpak

Tijdens gemiddeld vijf individuele sessies (frequentie eenmaal per veertien dagen, duur sessie 45 minuten) beschrijft de jeugdige samen met de the-rapeut het verhaal van het trauma op de computer. De behandeling bestaat uit de volgende stappen: reconstrueren van verhaal en beschrijven van gedachten en gevoelens (exposure), herstructureren van gedachten (cognitieve herstructurering), strategieën om in de toekomst om te gaan met problemen (coping) en het verhaal delen met belangrijke personen (social sharing).
De ouders worden altijd bij de behandeling betrokken, de mate waarin ze betrokken worden hangt af van de leeftijd en het soort trauma van het kind.

Materiaal

Voor behandelaren is er een protocol in boekvorm inclusief een DVD met therapievoorbeelden voor verschillende trauma's en verschillende leeftijdsgroepen. Ook is er een website (www.writejunior.nl) met een apart gedeelte voor cliënten en behandelaars.

Onderzoek

Er heeft een pilotonderzoek plaatsgevonden in 2008 bij GGZ Dijk en Duin te Zaandam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Drieëntwintig jeugdigen in de leeftijd van acht tot achttien jaar met post-traumatische stressklachten werden behandeld met WRITEjunior.
Er was een significante afname van de gemiddelde score op alle uitkomsten en hun subschalen tussen voor- en nameting. De effecten waren gemiddeld tot groot. Op dit moment worden de data geanalyseerd van een gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek (N= 97) waarbij Writejunior wordt vergeleken met EMDR en een wachtlijst controle.


Onderwerp:

Trauma

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
6 december 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Er is in de beschrijving van WRITEjunior een goede analyse gemaakt van de factoren die van invloed zijn op het behandelresultaat. Ook de materialen bij de interventie zijn goed uitgewerkt.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Sacha Lucassen en Saskia van der Oord
Contactpersoon: Sacha Lucassen
 slucassen@uvaminds 
020-5251441
www.writejunior.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.