• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

VoorleesExpress

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen (2 tot en met 8 jaar) met een taalachterstand. Ouders worden gedurende 20 wekelijkse huisbezoeken gestimuleerd en begeleid om het voorlezen over te nemen en de taalomgeving te verrijken. Doel is het stimuleren van de lees- en taalontwikkeling van de kinderen.

Doel

De VoorleesExpress vergroot het leesplezier van kinderen en geeft ouders handvatten om (voor)lezen en boeken een blijvende plek te geven in het gezin. Op die manier verrijkt de VoorleesExpress de taalomgeving van kinderen en bevordert ze de taalvaardigheid.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en groeien op in een taalarme thuisomgeving.

Aanpak

Het gezin krijgt gedurende een half jaar wekelijks een huisbezoek (20 keer) van een uur van een vrijwillige voorlezer. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel en geeft de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. De voorlezer en het gezin worden begeleid door een vrijwillige coordinator.

Materiaal

De projectleiding werkt vanuit een handboek met achtergrondinformatie, handleidingen en draaiboeken. Ook gebruiken zij de database, de website, intranet en de nieuwsbrief.
Voor de vrijwilligers (voorlezers en coördinatoren) is er een reader en projectkaart.
Voor de gezinnen is er informatie op A2/B1 niveau. Ook is er een leesstimuleringstas, met onder andere een koffertje met 8 prentenboeken, voorleestips en diploma. Voorlezers en gezinnen ontvangen een bibliotheekabonnement, waarmee zij geschikt leesmateriaal kunnen lenen.

Onderzoek

Uit onderzoek door Platform VoorleesExpress blijkt het volgende.De VoorleesExpress kinderen presteerden na afloop van het project beter op taalvaardigheid (boekoriëntatie, verhaalbegrip, begrijpend lezen en woordenschat) en hadden meer leesplezier. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en er zijn meer boeken in huis voor de kinderen; kinderen kijken vaker en langer in boeken. Tien maanden na afloop van het project werd er in 76,7 procent van de gezinnen nog steeds voorgelezen. Gemiddeld werden de kinderen 3,6 keer per week voorgelezen. In 30 procent van de gezinnen werden de kinderen zelfs dagelijks voorgelezen.


Onderwerp:

Onderwijsachterstanden

Doel:

Preventie

Leeftijd:
2 - 9 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
5 juni 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

VoorleesExpress is een programma dat vroeg en preventief werkt, en daarnaast laagdrempelig is.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting VoorleesExpress
info@voorleesexpress.nl
030 -760 04 24
www.voorleesexpress.nl

Contactpersoon:

Naomi van Ringelenstein
naomi@voorleesexpress.nl    
030-7600424

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies