• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Vallen is ook een Sport

De interventie 'Vallen is ook een sport' wil het aantal valletsels bij kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) verminderen met 5%. De interventie bestaat uit een lespakket waarin kinderen valtechnieken aangeleerd krijgen. Het lespakket bestaat uit een lesprogramma van 8 weken, 4 basislessen en 4 vervolglessen.

Doel

Het doel van de interventie is om het aantal valletsels bij kinderen in de basisschoolleeftijd te verminderen met 5%.
Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  • de doelgroep weet wat goede valtechnieken zijn (kennis)
  • de doelgroep is niet bang om te vallen en ervan overtuigd dat ze in staat is goede valtechnieken toe te passen (eigen effectiviteit)
  • de doelgroep is in staat goede valtechnieken toe te passen.

Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor basisscholen in Nederland, de eind-doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Aanpak

De interventie bestaat uit een lespakket waarin kinderen valtechnieken aangeleerd krijgen. Het lespakket bestaat uit een lesprogramma van 8 weken, 4 basislessen en 4 vervolglessen.

Materiaal

Het lespakket bestaat uit een handleiding, een DVD waarop alle oefeningen worden uitgebeeld, instructiekaarten waarop alle oefeningen staan uitgebeeld en (een digitale versie van) het boek "Vallen en opstaan" als achtergrondinformatie.

Onderzoek

In het schooljaar 2009/2010 is er een pilotstudie uitgevoerd naar het lespakket. Er is een effect- en procesevaluatie uitgevoerd. De procesevaluatie heeft uitgewezen dat leerlingen en leerkrachten positief zijn over het lespakket, maar dat deze inhoudelijk verbeterd kan worden. De oefeningen zijn goed, maar de indeling in weken sluit niet helemaal aan bij de praktijk. De effectstudie heeft aangetoond dat leerlingen die met het lespakket hebben gewerkt minder risico lopen op letsels: het lespakket halveert het risico op valletsels bij kinderen. Daarnaast is een verminderde trend geconstateerd voor 'ernstige' valletsels en lijkt het lespakket vooral effectief bij de minder actieve kinderen. Leerlingen hebben boven-dien vlak na het gebruik van het lespakket een betere valcoördinatie en een hogere eigen effectiviteitsverwachting. Op basis van de proces- en effectevaluatie is het lespakket op enkele punten aangepast. Zo zijn de oefeningen verspreid over meerdere weken zodat deze beter aansluiten bij de werkwijze van de leerkrach-ten.Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
13 december 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten van Vallen is ook een Sport op het risico op valletsel, de ernst van het valletsel, de valcoördinatie en de eigen effectiviteitsverwachting bij kinderen van 8 t/m 12 jaar op de basisschool.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

VeiligheidNL
Rijswijkstraat 2
1059 GK Amsterdam
info@veiligheid.nl
020-5114511

Contactpersoon:

Hedy Goossens

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies