• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

VVE Thuis

'VVE Thuis' is een gezinsgericht vve-programma voor ouders met kinderen tussen de 3 en 6 jaar die meedoen aan een vve-programma op een kindercentrum, peuterspeelzaal, voorschool of in groep 1 en 2. De interventie bestaat uit themaboekjes met elk acht activiteiten om thuis met het kind te doen en heeft als doel het vergroten van de onderwijskansen van het kind. Dit doel wordt behaald middels het bevorderen van de vaardigheden van de ouders. Bij ieder thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd.

Doel

De algemene doelstelling van VVE Thuis is het vergroten van onderwijskansen. Daartoe heeft VVE Thuis de volgende samenhangende programmadoelstellingen:
1. Het bevorderen van de ontwikkeling van het kind.
2. Het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Doelgroep

VVE Thuis richt zich op kinderen tussen 3 en 6 jaar die meedoen aan een erkend VVE-programma en hun ouders. Alle ouders van kinderen op een peuterspeelzaal, voorschool of groep 1 en 2 kunnen meedoen, maar VVE Thuis is vooral bedoeld en ontwikkeld voor laagopgeleide ouders (maximaal vmbo-t).

Aanpak

Op de peuterspeelzaal, voorschool of in groep 1 of 2 van de basisschool wordt aan kinderen met laagopgeleide ouders voor- en vroegschoolse educatie (vve) aangeboden. VVE Thuis is hierop een aanvullend gezinsprogramma. Bij ieder thema op de speelzaal of school is er een themaboekje van VVE Thuis met de activiteiten die de ouders thuis met hun kind doen. Per thema wordt een ouderbijeenkomst op de vve-instelling georganiseerd. Het aantal ouderbijeenkomsten is dus afhankelijk van het aantal vve-thema's dat de instelling de kinderen aanbiedt. Er dienen echter wel minimaal acht thema's (themaboekjes) per schooljaar aan de ouders te worden aangeboden om te zorgen dat voldoende informatie wordt overgebracht. Idealiter doen kinderen en ouders drie jaar mee. Ouders met kleuters doen zowel in groep 1 als groep 2 aan VVE Thuis mee.

Materiaal

Voor de ouders zijn er themaboekjes met activiteiten om thuis met hun kind te doen, voorleesboekjes, een spelbord, spel- en knutselmaterialen en A4 vuistregels beschikbaar.
Voor de begeleiders zijn er handleidingen, A3 vuistregels, folders en vertelplaten.

Onderzoek

Praktijk- en effectonderzoek in het kader van RAAK PRO is uitgevoerd.


Onderwerp:

Onderwijsachterstanden

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
3 - 6 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
6 maart 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

VVE Thuis is een goed onderbouwde aanvulling op een VVE programma.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19152
3501 DD Utrecht
Telefoon (030) 230 63 11
www.stapprogramma.nl
Contactpersoon:
Hilde Kalthoff
H.Kalthoff@nji.nl
(030) 230 6382

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies