• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Trammelant in Tandenland

Trammelant in Tandenland beoogt een gezonde gewoonte in mondgezondheid en een afname van cariës bij  kinderen van 4 t/m 8 jaar. Gedurende hun eerste vier jaar op de basisschool krijgen de kinderen drie mondgezondheidslessen verspreid over het schooljaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn tandenpoetsen, tandartsbezoek en eet- en drinkmomenten. Ouders worden betrokken bij het aanleren van een goede mondgezondheid.

Doel

Het doel van Trammelant in Tandenland is dat kinderen van 4 t/m 8 jaar:
1. twee keer per dag tandenpoetsen ('s morgens en 's avonds voor het slapen) waarbij minimaal een keer door de ouders wordt nagepoetst.
2. twee keer per jaar voor controle naar de tandarts of mondhygiënist gaan.
3. de mond rust geven door maximaal zeven eet- en drinkmomenten op een dag te hebben, waarvan maximaal één zoet moment (snoep, frisdrank, koek, chocolade, limonade).

Het project beoogt een gezonde gewoonte in mondgezondheid en een afname van cariës bij kinderen.

Doelgroep

Kinderen in groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs en hun ouders. Daarnaast is er speciale aandacht voor de leerkracht die het project moet integreren in zijn/haar lessen.

Aanpak

Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar en hun ouders. Het programma speelt zich op school én thuis af en er is speciale aandacht voor de leerkracht. Trammelant in Tandenland wordt door GGD-en uitgezet op basisscholen. De onderwerpen die aan bod komen in het programma zijn tandenpoetsen, tandartsbezoek en eet- en drinkmomenten. Drie mondgezondheidslessen worden verspreid over het schooljaar gegeven aan de kinderen gedurende hun eerst vier jaren op de basisschool. Hierdoor is er gedurende vier jaar minimaal drie keer per jaar aandacht voor de mondgezondheid. Daarnaast krijgen de kinderen materialen mee naar huis om hun ouders te betrekken bij het aanleren van een goede mondgezondheid van hun kind.

Materiaal

Het programma bestaat uit
1. drie (animatie)filmpjes voor de kinderen van groep 1-2
2. drie (animatie)filmpjes voor de kinderen van groep 3-4
3. een prentenboek voor kinderen én hun ouders,
4. een poetslied voor groep 1-2
5. een herinner-sticker voor kinderen en ouders,
6. een handleiding en een reminder voor de leerkracht
7. een website met informatie voor GGD-medewerkers, leerkrachten en ouders. Daarnaast zijn op de website de filmpjes en het prentenboek digitaal te bekijken én aanvullende materialen te downloaden of te beluisteren zoals een poetslied, ouderbrieven, kleurplaten en poetsdiploma's.

Onderzoek

Trammelant in Tandenland is in Amsterdam op procesniveau geëvalueerd op 20 scholen en onder 63 leerkrachten. De belangrijkste resultaten zijn:
- 90 % van de leerkrachten vond Trammelant in Tandenland leuk.
- 95% van de leerkrachten vond Trammelant in Tandenland nuttig.
- 88%van de leerkrachten gaf aan dat zij Trammelant in Tandenland aan anderen zouden aanbevelen.
- Op de vraag of de kinderen in de klas het programma leuk vinden, antwoordde 98% met helemaal mee eens of mee eens.
- De meeste leerkrachten waren tevreden over de materialen.
- Een aantal materialen was (nog) niet gebruikt. De belangrijkste reden was omdat het bestaan ervan onbekend was of dat er geen behoefte was aan het betreffende materiaal.
- 77% van de leerkrachten had de filmpjes verspreid laten zien, 15% had de filmpjes met tussenpozen van een week laten zien en 8% had ze achter elkaar laten zien.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl

Doel:

Preventie

Leeftijd:
4 - 9 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 februari 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De aanpak en materialen van Trammelant in tandenland sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
GGD Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
edg@ggd.amsterdam.nl
020 555 5495
www.trammelantintandenland.nl
Contactpersoon:
Merlin Jurg
mjurg@ggd.amsterdam.nl
020 555 5137

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.