• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

TOM-training

De TOM-training - gebaseerd op de Theory Of Mind - bevordert bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een autisme-spectrum stoornis de sociaal-cognitieve ontwikkeling, waardoor zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen en bedrog te onderkennen. De training bestaat uit een selectie van 54 groepssessies.

Doel

Het doel van de ToM (Theory of Mind) training is dat kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer adequaat sociaal(invoelend) gedrag vertonen, dat wil zeggen dat zij vaardiger worden in het inschatten van sociale situaties, zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen kunnen verplaatsen en daardoor gedrag van anderen beter begrijpen en hun gedrag ook beter op anderen kunnen afstemmen.

Doelgroep

De interventie is gericht op kinderen van 4 -12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een IQ van minimaal 70.

Aanpak

De ToM training is een groepstraining voor twee tot zes kinderen per groep, bestaande uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van één uur. De sessies hebben een vaste structuur. In het boek over de ToM training staan 200 werkvormen beschreven die weer gerubriceerd zijn in 54 voorbeeldsessies (in opklimmende moeilijkheidsgraad en gerubriceerd in bouwstenen van ToM). Hieruit wordt een keuze gemaakt afhankelijk van leeftijd en uitval of vertraging van ToM. De werkvormen zijn toegespitst op het oefenen van de bouwstenen van ToM, toegepast in de dagelijkse situatie. De kinderen krijgen na iedere sessie huiswerkopdrachten mee waar ze in het kader van transfer hun ouders en/of leerkracht bij betrekken.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een boek/handleiding voor de trainer inclusief een compleet uitgewerkte training en een protocol voor de training (Steerneman, 2012).

Onderzoek

Gevers en collega’s (2006) en Begeer en collega's (2011) rapporteren naar aanleiding van onderzoek dat (in ontwikkeling vertraagde) ToM bouwstenen bij kinderen met ASS met succes getraind kunnen worden. Begeer (2013; 2015; Veld ea. 2017) komt in een recente, fundamentele en uitgebreide studie tot een soortgelijke conclusie.  


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
27 oktober 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

De doelen, doelgroep en aanpak van TOM-training zijn goed uitgewerkt. Er wordt aannemelijk gemaakt dat de doelen bij deze doelgroep behaald kunnen worden met de aanpak. De commissie is positief over de gedane studies, die goede aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de TOM-Training.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

dr. P. Steerneman
Sevagram
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
pim.steerneman@sevagram.nl
045 5602801 of 0654278665

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies