• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Survival Kid

Survival Kid is een besloten website voor jongeren van 12-24 jaar waarvan een gezinslid een psychisch of verslavingsprobleem heeft. De website biedt informatie, psycho-educatie, lotgenotencontact en contact met een hulpverlener. Doel is een bijdrage leveren aan het voorkomen van psychische problemen die kunnen ontstaan door de situatie waarin de jongeren opgroeien.

Doel

Via een laagdrempelig online steunpunt jongeren met een gezinslid met psychische problemen of een verslaving ('KOPP jongeren') met vragen en problemen vroegtijdig bereiken, hen steunen en zo nodig toeleiden naar passende hulp, om daarmee (ernstigere) problematiek te voorkomen.

Doelgroep

Doelgroep van Survivalkid.nl zijn alle jongeren, met of zonder problemen, van 12 - 24 jaar met een gezinslid lijdend aan psychische  problemen en/of een verslaving.

Aanpak

De website Survivalkid.nl is een op elk moment (7x24 uur) te raadplegen online steunpunt voor jongeren die tot de bovengenoemde doelgroep behoren. Het besloten deel is interactief en beschikt over een integraal aanbod van diverse hulpbronnen:

  • informatie
  • psycho-educatie
  • peer support
  • zelftestjes en oefeningen
  • professionele preventieve support: via groepschats, individuele (privé)chats en mailcontact.

De site is anoniem en goed beveiligd.

Materiaal

Het materiaal bestaat onder meer uit een handboek voor de coaches, een handleiding voor webmasters,  een draaiboek voor de training van survivalcoaches en wervingsmateriaal.

Onderzoek

Er is geen effectonderzoek gedaan naar deze interventie, wel praktijkonderzoek. Uit gebruikersonderzoek (Drost, Sytema, Windmeijer, Witteman & Schippers, 2009) bleek dat de chatbox en de e-mail mogelijkheid de meest populaire site-onderdelen waren. De tevredenheid van de Survivalkidbezoekers bleek groot (rapportcijfer 8,6). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online enquête. Naast dit onderzoek zijn er diverse andere praktijkonderzoeken uitgevoerd die in publicaties verder beschreven worden.


Onderwerp:

Angst,
Depressie,
E-hulp,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie

Leeftijd:

12 - 24 jaar


Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

18 september 2015

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Oordeel:

Goed onderbouwd

Toelichting:

Survival Kid is een laagdrempelige en toegankelijke interventie. De onderbouwing bevat een heldere analyse van de met het probleem samenhangende factoren. Deze worden goed aan de doelen gekoppeld.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

GGZ Drenthe / Indigo Drenthe
Postbus 10029
9400 CA Assen
0592 334197
www.survivalkid.nl

Contactpersoon:

Josefien van der Weijden
Josefien.van.der.Weijden@ggzdrenthe.nl
06-21855247

Henk Kik
henk.kik@ggzdrenthe.nl
06-10434064.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.