Databank Effectieve Jeugdinterventies

Storm en Spetters

'Storm en Spetters' is een cursus voor kinderen van 4-7 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en hun (verzorgende) ouders. In zeven groepsbijeenkomsten van 105 minuten werken ouders en kinderen zowel samen als apart aan vijf thema's met als doel posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij de kinderen te voorkomen of verminderen. Daarnaast is er een kennismakings- en eindgesprek en een bijeenkomst voor de niet-verzorgende ouder.


Gericht op:

Huiselijk geweld, trauma

Leeftijd:
4 - 7 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, in een instelling

Uitvoering:

Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
27 juni 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het hoofddoel van Storm en spetters is het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag.

Doelgroep

Storm en spetters  is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en voor hun verzorgende ouder.

Aanpak

Storm en spetters is een cursus die bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten voor de verzorgende ouder en zijn/haar kind(eren) en één bijeenkomst voor de andere ouder.

De bijeenkomsten duren een uur en drie kwartier en kennen een vaste structuur: gedeeltelijk wordt de bijeenkomst aan ouder en kind gezamenlijk gegeven en gedeeltelijk aan ouders en kinderen apart.

Onderzoek

Voor het ontwikkelen van de interventie is gebruik gemaakt van onder meer focusgroeponderzoek, literatuuronderzoek en onderzoek volgens de Delphi methode. Er is veranderingsonderzoek gedaan naar een voorloper van de interventie. Daaruit bleek dat na het volgen van de cursus de gedragsproblemen van kinderen verminderd waren, psychische problemen bij de moeders waren afgenomen en de sensitiviteit van moeders volgens cursusleiders verhoogd was.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Storm en Spetters is sterk gestructureerd en daardoor goed uitvoerbaar. De probleemomschrijving en doelgroep zijn duidelijk, de doelen goed uitgewerkt en de aanpak voldoende gedocumenteerd. De factoren die van invloed zijn op het probleem zijn fraai uitgewerkt en de onderbouwing zit goed in elkaar.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Gezamenlijk eigendom van: De Jutters, Vrije Universiteit, Dimence en Riagg Rijnmond
Penvoerder:
Vrije Universiteit
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam

Contactpersoon

Jessica van Heteren (tot 15 maart 2013)
J.van.heteren@vu.nl
020 598 8890

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies