• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Sta Sterk Training

De Sta Sterk Training is een interventie voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het heeft als doel de weerbaarheid van de kinderen te vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag om zodoende de negatieve invloed van het pesten te beperken en het risico op pesten te verkleinen. De interventie bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten voor kinderen en twee ouderbijeenkomsten.

Doel

De Sta Sterk training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt, en de kennis van ouders op het gebied van pesten en het omgaan met hun kind te vergroten.

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De doelgroep volgt regulier basisonderwijs en bestaat uit jongens en meisjes uit alle lagen van de bevolking.
De intermediaire doelgroep wordt gevormd door ouders.

Aanpak

De Sta Sterk training is een interventie die bestaat uit tien wekelijkse lessen van 75 á 90 minuten voor de kinderen en twee bijeenkomsten voor de ouders. In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal: lichaamstaal, assertiviteit, omgaan met emoties, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheden. Kenmerkend voor de training zijn de zogenaamde Sta Sterk-punten: praktische handvatten voor sociaal weerbaar gedrag. Er wordt gewerkt met de metafoor van het stoplicht (verkeerslicht) om te verduidelijken wat agressief, assertief en subassertief gedrag is. Eén van de belangrijkste ingrediënten van de training is het werken aan sterke lichaamstaal. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zoals rollenspel, groepsgesprek, ontspanningsoefeningen en feedback.

Materiaal

De training is beschreven in een handboek voor de trainers. Andere trainingsmaterialen zijn hesjes in de stoplichtkleuren voor de rollenspelen, tekenpoppetjes en praatplaten. Voor deelnemers is er een werkboek en een diploma beschikbaar. Voor ouders en leerkrachten bestaat schriftelijk informatiemateriaal.

Onderzoek

Er is nog geen Nederlands effectonderzoek uitgevoerd.


Onderwerp:

Pesten,
Sociale vaardigheden,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
8 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
18 januari 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De doelen van de Sta Sterk Training zijn concreet en de aanpak zit degelijk in elkaar. De interventie zet in op het versterken van de weerbaarheid van pestslachtoffers en in de beschrijving wordt aannemelijk gemaakt dat dit inderdaad bewerkstelligd wordt. De commissie adviseert gebruikers om deze interventie alleen in te zetten als onderdeel van een bredere anti pestaanpak. In onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s kon men de effectiviteit van de Sta sterk training niet beoordelen, omdat er te weinig kinderen aan deze interventie meededen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting Omgaan met Pesten
Klipper 125
2991 KN Barendrecht
info@omgaanmetpesten.nl
06-22900866
www.omgaanmetpesten.nl

Contactpersoon:

Margo Henderson
margo@aanpakpesten.nl
06-22489927

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies