• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Spel aan huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie  en  wordt verzorgd door stagiaires van een  (sociaal) pedagogische opleiding.

Doelgroep

Spel aan Huis richt zich op kinderen van 1,5 tot en met 7 jaar met een beperkte spelervaring die extra stimulans en ondersteuning bij hun (spel)ontwikkeling goed kunnen gebruiken. Meer specifiek gaat het om kinderen uit gezinnen waarin weinig aandacht is voor spel en het stimuleren van de kinderlijke ontwikkeling.  

Doel

Het hoofddoel van Spel aan Huis is om een positieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen door:

  • Het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen en het verrijken van de spelomgeving.
  • Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen.
  • Het versterken van het sociale netwerk en bevorderen van maatschappelijke integratie van gezinnen.

Aanpak

Spel aan Huis omvat een traject van 20 wekelijkse huisbezoeken waarbij een getrainde Spel aan Huis-begeleider het aangemelde kind en gezin bezoekt voor een speelsessie van gemiddeld twee uur gebaseerd op een specifiek voor dit kind/gezin gemaakt speelplan. Bij de invulling van deze sessie is tenminste een uur vrij spel gepland.

Materiaal

Er is een handleiding beschikbaar voor de coördinatoren en begeleidsters die Spel aan Huis uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende materialen zoals een folder voor ouders, een intakeformulier, observatieschema’s, een format voor het voorbereiden van en speelsessie en opstellen van een speelplan en een tas met spelmateriaal. Er is een basistraining Spel aan Huis voor de uitvoerders van de interventie.

Onderbouwing

Spel aan Huis baseert zich op theorieën en onderzoeksgegevens over het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen en het belang van een stimulerende thuisomgeving en responsieve opvoedstijl van ouders. Wat betreft de werkwijze steunt de interventie op inzichten over het belang van een home-based aanpak voor het bereik van kwetsbare gezinnen, het afstemmen van interventies op de behoeften/mogelijkheden van kind en gezin, en inzichten uit de sociale leertheorie over het effectief beïnvloeden van gedrag door middel van modeling en positieve bekrachtiging van kinderen en ouders.

Onderzoek

Naar Spel aan Huis heeft nog geen effectonderzoek plaatsgevonden.


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie

Leeftijd:
1 - 7 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
26 januari 2018
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De commissie vindt Spel een Huis een sympathiek programma. Op een laagdrempelige en creatieve manier kunnen moeilijk bereikbare gezinnen toch bereikt worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Stichting Preventief op Maat
Bureau: Westeind 173
2841 BS  Moordrecht
018 2374950
www.preventiefopmaat.nl
Contactpersoon:
Geraldien Blokland
020-6710912 of 0627092547
gcblokland@gmail.com

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies