• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Speelplezier

Speelplezier is een voor- en vroegschools programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. De doelgroep bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar en hun ouders uit kansarme milieus. Bij Speelplezier gaat het er vooral om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel met name de taalontwikkeling te stimuleren.

Doel

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen

Doelgroep

De doelgroep van Speelplezier als VVE-programma bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar en hun ouders uit kansarme milieus.

Aanpak

Speelplezier is een center based pedagogisch educatief programma met een actief, deels open en deels gestructureerd curriculum. Taal en spel lopen als een rode draad door het ochtend- of dagprogramma. Speelplezier biedt spel-taalroutines in de grote groep en concrete handvatten om spel en taal in de zone van naaste ontwikkeling te stimuleren in kleine groepen.

Materiaal

Er is een trainershandleiding, een trainingsmap voor de leidster en leerkrachten, en een inhoudelijke map met de thema's van speelplezier

Onderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma.


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Doel:

Preventie

Leeftijd:
2 - 6 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
19 februari 2009
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De methodiek sluit goed aan bij wat er bekend is over deze problematiek. De kwaliteitsbewaking is goed uitgewerkt, wat de interventie stevig maakt. Ook positief is dat de directie erbij wordt betrokken.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Margot Wouterse Schmitz
info@speelpleziermethodiek.nl
045-5723783
0629528356

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.