• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

So-Cool

So-Cool is een individuele gedragsinterventie voor jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar (met uitloop naar 23 jaar), met een IQ van 50-85, met een gemiddeld risico op recidive die tekorten vertonen in de sociale probleemoplossingsvaardigheden. So-Cool wordt door de kinderrechter als leerstraf opgelegd. Er zijn twee varianten: So-Cool regulier heeft een duur van 40 uur en So-Cool verlengd heeft een duur van 50 uur voor de jongere.

Doel

Het algemeen doel van So-Cool is het terugdringen van recidive. De programmadoelen van So-Cool zijn:

  • Toename van interne, sociaal probleemoplossende vaardigheden
  • Toename van de kernovertuiging 'zelfvertrouwen'
  • Toename van sociale vaardigheden.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar (met uitloop naar 23 jaar), met een IQ van 50-85, met een gemiddeld risico op recidive die tekorten vertonen in de sociale probleemoplossingsvaardigheden.

Indicaties:

  • Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met een uitloopmogelijkheid naar 23 jaar
  • Bij wie sprake is van een algemeen recidiverisico midden
  • Met een IQ tussen de 50 en 85
  • Die tekorten hebben in de sociale probleemoplossingsvaardigheden
  • Die een leerstraf of een Gedragsbeïnvloedende Maatregel opgelegd hebben gekregen.

Aanpak

Er zijn twee varianten: So-Cool regulier heeft een duur van 40 uur en So-Cool verlengd heeft een duur van 50 uur voor de jongere. Gedurende enkele maanden worden wekelijks bijeenkomsten ingepland. Het nazorgtraject duurt een half jaar en bestaat uit een boostersessie en follow-up contacten. De trainingsbijeenkomsten duren 75 minuten. Er zijn ook praktijkbijeenkomsten in de leefomgeving van de jongere, deze  duren 120 minuten. Ouders worden bij de training betrokken en ook wordt een buddy gezocht om de jongere te ondersteunen bij het huiswerk en toepassen van het geleerde.

Onderzoek

Er zijn geen effectstudies voorhanden


Onderwerp:

Delinquentie,
Sociale vaardigheden

Doel:

Voorkomen van recidive

Leeftijd:
12 - 23 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
7 juni 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Dit oordeel is afgegeven door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Herbeoordeling volgt in 2018 door de nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Raad voor de Kinderbescherming
Turfmarkt 147
2511 DP | Den Haag
Contactpersoon:

Annet Stolk
Email: a.stolk@rvdk.minvenj.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies