• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Smoke Alert

Smoke Alert is een online advies-op-maat voor alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het wil voorkomen dat niet-rokende jongeren beginnen met roken én biedt hulp aan rokende jongeren om te stoppen met roken. De interventie bestaat uit een vragenlijst en een persoonlijk advies dat is afgestemd op de specifieke situatie van de gebruiker.

Doel

Het doel van Smoke Alert is tweeledig: rokende jongeren hulp bieden bij het stoppen met roken en voorkómen dat niet-rokende jongeren beginnen met roken.

STIVORO heeft de volgende implementatiedoelen geformuleerd:

  • De website van Smoke Alert wordt jaarlijks door 7.500 jongeren bezocht;
  • 75 procent van het jaarlijkse aantal bezoekers doorloopt de gehele vragenlijst en genereert een advies.

Doelgroep

Smoke Alert is gericht op alle jongeren van 14 t/m 18 jaar.

Aanpak

Smoke Alert is een digitale interventie gericht op zowel het stoppen met roken als de preventie van roken. Er wordt gebruik gemaakt van doelgroepgerichte, gepersonaliseerde en getailorde vragen en adviezen. Getailorde informatie wordt verkregen uit een individuele assessment/vragenlijst (Kreuter et al.., 2000).

Een meer algemene benaming voor dit type interventie is 'advies-op-maat'. De gebruiker beantwoordt verschillende vragen over het rookgedrag en andere rookgerelateerde onderwerpen (zoals 'nee zeggen', 'roken in de omgeving', etc.). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Elke gebruiker kan een andere route door de vragenlijst volgen ('routing'), waarbij vragen die niet van toepassing zijn op de gebruiker, vanzelf worden overgeslagen ('skipping'). Een roker krijgt bijvoorbeeld andere vragen dan een niet-roker of iemand die gestopt is met roken. Smoke Alert is dus niet alleen een advies op maat, maar ook een 'vragenlijst-op-maat'.

Op basis van de antwoorden van de gebruiker, wordt een persoonlijk advies gegenereerd dat afgestemd is op zijn of haar specifieke situatie. Het advies bestaat uit verschillende categorieën. De gebruiker kan zelf de categorieën aanklikken die hij of zij belangrijk vindt. Tevens kan het advies uitgeprint worden of naar het eigen emailadres verstuurd worden.

Materiaal

  • De brochure 'Kun jij NEE zeggen?' is te bestellen via webshop.stivoro.nl of te downloaden via www.stivoro.nl.
  • Daarnaast zijn er banners en een Hyves-tool (een testje waarin de gebruiker kan nagaan hoe goed hij/zij 'nee' kan zeggen) ontwikkeld.

Onderzoek

Universiteit Maastricht heeft Smoke Alert ontwikkeld en in een RCT onderzocht. Jongeren die het digitaal advies-op-maat ontvingen, stopten vaker met roken dan de jongeren die geen advies-op-maat kregen (26.8 % vs. 17.2 %) (Dijk & de Vries, 2009). Ook bleek dat minder jongeren begonnen met roken wanneer zij het digitaal advies-op-maat kregen, dan in de controlegroep (6.3 % vs. 10.7 %) (Eindverslag ZonMW, 2007).

Door de Universiteit Maastricht is een procesevaluatie uitgevoerd. De doelgroep werd gevraagd naar z'n mening over het advies. Belangrijkste resultaten: 52% gaf aan de informatie onthouden te hebben, 50% vond de informatie vernieuwend en 60% vond dat de informatie paste bij zijn/haar situatie (Dijk & de Vries, 2008).

De onderzoeksversie van Smoke Alert is door STIVORO doorontwikkeld tot een webversie. Deze webversie is in 2010 uitgetest onder 16 MBO-leerlingen (QUO Communications). Het doel was nagaan of jongeren de webversie aantrekkelijk en begrijpelijk vonden. Uit deze pretest blijkt dat de leerlingen de vragen en adviezen begrijpelijk en aantrekkelijk vinden. Een meerderheid van hen geeft aan dat de vormgeving van de website niet voldoende aanspreekt en dat de adviesteksten relatief lang zijn. Mogelijk verschillen hun wensen met de wensen van de respondenten uit de procesevaluatie (aangezien het verschillende doelgroepen zijn) of zijn de wensen van de doelgroep in de loop der tijd veranderd.


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken,
E-hulp

Doel:

Preventie

Leeftijd:

14 - 19 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

17 februari 2011

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Oordeel:

Goed onderbouwd

Toelichting:

De commissie is positief over de interventie, maar vraagt zich wel af of een eenmalig website-bezoek echt voldoende is om te kunnen stoppen met roken en is benieuwd hoe de doorverwijzing naar intensievere ondersteuning verloopt.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Voorheen STIVORO voor een rookvrije toekomst
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
030 297 1100

Contactpersoon:

Sanne de Josselin de Jong
sdejosselindejong@trimbos.nl
030 295 9239

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.