• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

SmartConnection

SmartConnection wordt uitgevoerd in het uitgaansleven en levert een bijdrage aan geen of verantwoord alcoholgebruik van jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar. De interventie heeft drie centrale onderdelen: risico-inventarisatie bij feesten en evenementen, een beloningssysteem en het inzetten van 'peers' bij het bereiken en werven van de doelgroep.

Doel

SmartConnection levert een bijdrage aan geen of verantwoord alcoholgebruik van uitgaande jongeren.

Doelgroep

Uitgaande jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar.

Aanpak

SmartConnection bestaat uit een mix van drie onderdelen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan het verantwoord alcoholgebruik van uitgaande jongeren. Het wordt uitgevoerd in cafés, discotheken, feesten en festivals waar jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar uitgaan. De drie onderdelen van SmartConnection zijn:

1. Risico-inventarisatie bij feesten en evenementen
De fysieke omgeving en de beschikbaarheid van alcohol daarbinnen spelen een zeer belangrijke rol bij verantwoord alcoholgebruik. Binnen SmartConnection worden er afspraken gemaakt met de organisatoren van evenementen of horecagelegenheden voor een verantwoorde drinkomgeving. Daarnaast verkoopt SmartConnection alcoholvrije cocktails zodat er een aantrekkelijk alternatief is voor alcohol.

2. Beloningssysteem
Beloning op de korte termijn heeft meer invloed dan gezondheidswinst op lange termijn. Binnen SmartConnection worden jongeren door middel van materiële beloningen beloond voor 'verantwoord alcoholgebruik'.

3. Het is een project voor en door jongeren.
Dat betekent dat peers een centrale rol spelen bij het bereiken en werven van de primaire doelgroep 'uitgaande jongeren.'

Materiaal

- Website www.smartconnection.nl
- Handleiding SmartConnection
- Draaiboek Peertraining
- Fysieke materialen voor de alcoholvrije bar
- Risico-inventarisatie instrument
- PR materiaal voor het werven van peers en sponsoren

Onderzoek

Er zijn evaluatiegegevens beschikbaar van het project 'Go4points' (dit is de voorloper van SmartConnection in Zwitserland). Dit project liep van oktober 2006 tot februari 2007 en had 1800 deelnemers. Uit de evaluatie komt naar voren dat:
- ¼ van de deelnemers minder is gaan drinken;
- ¾ van de deelnemers zich sterker voelt om niet of minder te drinken;
- alle deelnemende jongeren het beloningssysteem aantrekkelijk vinden (Raslan- Allgauer & Guttinger, 2009).


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken

Doel:

Preventie

Leeftijd:
16 - 25 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 februari 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

SmartConnection is een mooie omgevingsinterventie. Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan geen of een verantwoord alcoholgebruik van uitgaande jongeren door middel van een risico inventarisatie bij feesten en evenementen, een beloningssysteem en de inzet van peers.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Tactus Verslavingszorg
Keulenstraat 3
7418 ET DEVENTER
088 382 28 87
www.smartconnection.nl

Contactpersoon:

Anja van de Riet
a.vanderiet@tactus.nl

Mira Hannink
Email: m.hannink@tactus.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies