Databank Effectieve Jeugdinterventies

Smakelijke eters

'Smakelijke eters' is een 2 uur durende praktische workshop voor ouders, gericht op bevordering van de smaakontwikkeling van jonge kinderen (6 maanden tot 4 jaar). Aan de hand van 5 smaakproeven ervaren ouders wat een kind meemaakt als het iets nieuws moet leren eten. Daarnaast discussiëren ouders over het eetgedrag van hun kinderen en wisselen zij tips en adviezen uit.


Gericht op:

Gezondheid, overgewicht

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Doelgroep:

Achterstandskinderen, kansarm, lage SES

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
22 september 2011
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het hoofddoel van 'Smakelijke eters' is het bevorderen van de smaakontwikkeling van jonge kinderen (6 maanden-4 jaar)
Subdoelen zijn:

  • Ouders hebben meer kennis over wat een gezond eetpatroon bij hun kinderen inhoudt.
  • Ouders zijn zich bewust van het belang van smaakontwikkeling.
  • Ouders zijn zich bewust van de rol die zij zelf spelen met betrekking tot de smaakontwikkeling van hun kind.
  • De opvoedcompetenties van ouders met betrekking tot smaakontwikkeling zijn versterkt zodat smaakontwikkeling en daarmee een gezond eetpatroon gerealiseerd kan worden bij hun kinderen

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 6 maanden tot 4 jaar oud

Aanpak

De workshop 'Smakelijke eters' is een eenmalige 2 uur durende praktische workshop voor ouders, waarin de smaakontwikkeling van kinderen centraal staat. Tijdens de workshop ervaren ouders zelf met behulp van 5 smaakproeven wat een kind meemaakt als het iets nieuws moet leren eten. Ouders ervaren hoe zij zelf proeven en hoe zij zelf reageren op verschillende smaken. Daarnaast worden discussies tussen ouders over het eetgedrag van hun kinderen op gang gebracht en wisselen ouders tips en adviezen met elkaar uit hoe goede eetgewoonten van kinderen bevorderd kunnen worden. De workshopleider geeft extra achtergrondinformatie en praktische tips die ouders thuis toe kunnen passen. In de workshop wordt theorie afgewisseld met praktische onderdelen om ouders op een 'nieuwe' manier kennis te laten maken met voeding.

Onderzoek

Uit de procesevaluatie blijkt dat zowel workshopleiders als ouders de workshop 'Smakelijke eters' positief waarderen. Het thema wordt relevant gevonden, de informatie is duidelijk en ouders schatten het effect van de workshop hoog in. Op enkele punten is verbetering mogelijk zodat de workshop geschikt is om op grotere schaal in Nederland toe te passen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Geef het belang van het uitvoeren van de proeven 4 en 5 nog meer aan in de handleiding.
  • Zie er op toe dat materialen die aan ouders worden meegegeven op tijd bijbesteld worden en op voorraad aanwezig zijn in de smaakkist.
  • Vermeld in de handleiding dat het ideale aantal deelnemers aan de workshop ongeveer 10 is.
  • Besteed ook nadrukkelijk aandacht aan een aantal producten die specifiek in de eetcultuur van de grootste allochtone groepen in Nederland (Turks, Marokkaans en Surinaams) voorkomen.
  • Als aanvulling zouden na afloop - met name voor hoger opgeleide ouders - de folders 'Gezond eten en bewegen met kinderen van 1-4 jaar' en 'De eerste hapjes (voor kinderen jonger dan 1 jaar)' van het Voedingscentrum meegegeven kunnen worden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Positief is de creatieve insteek op smaakontwikkeling en de werkvormen. De relatie tussen smaakontwikkeling en gevarieerde voeding en de relatie tussen gevarieerde voeding en preventie van overgewicht is duidelijk aangegeven.

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting Voedingscentrum Nederland
Eisenhowerlaan 108
2508 CK Den Haag
070 - 306 88 88

Contactpersoon

Karen van Drongelen
drongelen@voedingscentrum.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies