• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

SeCZ TaLK

SeCZ TaLK is een bordspel voor jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Door het spelen van het spel wordt seksualiteit en relaties gemakkelijker bespreekbaar gemaakt en hebben jongeren beter toegang tot informatiebronnen. Hierdoor zijn zij beter toegerust om relaties aan te gaan en veilige, prettige en gewenste seksuele contacten te hebben.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is dat seksualiteit en relaties gemakkelijker bespreekbaar worden gemaakt voor jongeren met een chronische aandoening of beperking en dat zij beter toegang hebben tot informatiebronnen, zodat zij beter zijn toegerust om relaties aan te gaan en veilige, prettige en gewenste seksuele contacten te hebben.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. De intermediaire doelgroep bestaat uit zorgverleners in adolescentenpoli's, behandelaars in revalidatiecentra, leerkrachten op VSO scholen, cluster 1, 2 of 3 (mytylscholen) en professionals en vrijwilligers werkzaam voor patiëntenorganisaties met een jongerenafdeling.

Aanpak

SeCZ TaLK is een bordspel dat gespeeld kan worden met een groep van 3 tot en met 8 jongeren, onder begeleiding van een spelleider. Spelers gooien met een dobbelsteen; afhankelijk van het symbool waarop hun pion terecht komt, moet een speelkaart worden genomen van een van de drie stapels 'Weten', 'Mening', 'Doen'. De vraag op de kaart kan heeft steeds de vorm van een stelling, open vraag, of rollenspel. In de stapels "Mening" en "Weten" liggen kaarten met stellingen of open vragen; onder de stapel "Doen" vallen vooral rollenspellen.

Onderzoek

Als onderdeel van het ontwikkelingsproces is SeCZ TaLK in 2010 getest onder 85 adolescenten met een chronische aandoening of lichamelijke beperking in drie revalidatiecentra en mytylscholen, een jongerenpoli en een patiëntenorganisatie (Van der Stege et al., 2010). De jongeren en hun begeleiders die spelleider waren (12) hebben het spel middels het invullen van een korte vragenlijst beoordeeld. 85% van de jongeren vond het erg belangrijk om seksualiteit en intimiteit met elkaar te bespreken; 81% vond SeCZ TaLK een goede manier om dit te doen. Meisjes waren positiever dan jongens en jongere deelnemers waren positiever dan oudere. De deelnemers van de jongerenpoli waren het meest positief. De professionals vonden het belangrijk om deze onderwerpen in hun werk te bespreken en zouden het spel aan collega's aanbevelen.

In 2013 is een procesevaluatie uitgevoerd naar het gebruik van het spel, ervaringen met het spel, en succes- en faalfactoren bij de implementatie (Van der Staa, Van der Stege, & Bakker, 2013). Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve websurvey die werd afgenomen bij 154 professionals, kwalitatieve interviews met 12 professionals en 5 focusgroepen met jongeren. 96 professionals (62%) zeggen dat het spel gebruikt wordt binnen de organisatie (door henzelf of door een collega). Jongeren geven aan dat seksualiteit door dit spel makkelijker wordt om over te praten en zij vinden het spel overwegend leuk.


Onderwerp:

Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 25 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
4 juni 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Sterk punt van SeCZ Talk is dat de 'luchtige' insteek van het bordspel het voor de doelgroep mogelijk maakt om gevoelige onderwerpen aan te snijden.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Rutgers WPF
Oudenoord 176-178
3513 EV Utrecht
030 231 34 31
info@rutgerswpf.nl
Rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies