• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Scoren voor Gezondheid

Scoren voor Gezondheid wil kinderen van 9 tot 13 jaar en hun ouders bewust maken van en aanzetten tot een gezonde leefstijl. Gedurende een periode van 20 weken vinden diverse activiteiten plaats om de kinderen tot een gezonde leefstijl te motiveren. Deze periode begint en sluit af met een clinic- en testdag op het terrein van een voetbalvereniging

Doel

Het einddoel van het project Scoren voor Gezondheid is om kinderen van 9 t/m 12 jaar en hun ouders bewust te maken en daadwerkelijk aan te zetten tot een gezonde leefstijl.

De subdoelen van Scoren voor Gezondheid zijn:

  • Stimuleren van bewustwording van een gezonde leefstijl bij de kinderen en hun ouders;
  • Deelnemers laten ervaren dat sport en bewegen gezond en plezierig zijn;
  • Toename van lichamelijke activiteit bij de kinderen: 5% meer voldoet aan 'Nederlandse Norm Gezond Bewegen' (NNGB).
  • Het bevorderen van gezond voedingsgedrag aan de hand van de 'Richtlijnen gezonde voeding.'
  • Een verbetering van de lichamelijke fitheid.

Doelgroep

De einddoelgroep van het project bestaat uit kinderen van 9 t/m 12 jaar (groepen 6 t/m 8 basisschool) op basisscholen in Nederland. Er worden scholen benaderd in achterstandswijken en scholen waarbij de GGD aangeeft dat er extra aandacht gewenst is voor gezonde leefstijl initiatieven.

Aanpak

Scoren voor Gezondheid wordt zoveel mogelijk verankerd in al lopende leefstijlinterventies in de gemeenten met een betaald voetbal organisatie (BVO). Dit zal bewerkstelligd worden door een lokale werkgroep per gemeente, waarin de belangrijke betrokken partijen aanwezig zijn. Tijdens de projectperiode vinden er gedurende 20 weken diverse activiteiten plaats, om de kinderen tot een gezonde leefstijl te motiveren. De 20 weken beginnen en sluiten met een clinic- en testdag op het terrein van een vooraf geselecteerde voetbalvereniging. Daarbij zijn selectiespelers aanwezig die fungeren als rolmodellen voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8. De kinderen tekenen die dag een leefstijlcontract met één van de selectiespelers. Hierin beloven ze 20 weken lang een gezonde leefstijl na te streven. In de 20 weken van het project wordt wekelijks aandacht besteed aan gezond eten en bewegen op school om de kinderen tot een gezonde leefstijl te motiveren. De kinderen ontvangen tijdens de eindclinic een diploma van deelname aan Scoren voor Gezondheid dat zal worden ondertekend door de Eredivisie speler.

Materiaal

Er zijn verschillende materialen beschikbaar: een handleiding voor de hbo-stagiairs, Gezond Traktatieboek voor de ouders en kinderen met tips en ideeën over gezonde traktaties, een Scoren voor Gezondheid website (www.scorenvoorgezondheid.nl) en een hyves-pagina voor de kinderen. Daarnaast is het tv-programma De Ballen betrokken bij Scoren voor Gezondheid.

Onderzoek

Naar de laatste 3 projectseizoenen (2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009) zijn effectstudies uitgevoerd door TNO. Daaruit blijkt dat er de afgelopen 3 jaar belangrijke effecten zijn bereikt, op het terrein van sport en bewegen (toename NNGB), voeding (meer kinderen voldoen aan norm gesui-kerde drank), fitheidtoename en afname vetpercentage. Daarnaast is het aantal gemeenten dat deelnam aan het project toegenomen van 16 gemeenten in 2007-2008 naar 35 gemeenten in 2008-2009.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:
9 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 december 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting Meer dan Voetbal
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist
E- mail: info@meerdanvoetbal.nl
+31-343-493242

Contactpersoon:

Maarten Stiggelbout
mstiggelbout@nigz.nl
0348 437674

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies