Databank Effectieve Jeugdinterventies

SamenStarten

SamenStarten is bedoeld voor alle ouders met kinderen van nul tot vier jaar en richt zich daarnaast op de professionals binnen de jeugdgezondheidszorg (jgz-professionals) als intermediaire doelgroep. Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen (0-4 jaar), door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.


Gericht op:

Psychosociale problemen

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
29 november 2018
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

SamenStarten is bedoeld voor alle ouders met kinderen van nul tot vier jaar. SamenStarten richt zich daarnaast op de professionals binnen de jeugdgezondheidszorg (jgz-professionals) als intermediaire doelgroep.

Doel

Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen, door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.

Aanpak

Vanaf de geboorte is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen binnen de brede context. Door het vanuit empowerment bespreken van de vijf domeinen en vervolgens naar behoefte van de ouders zorg op maat te bieden. De jgz-professional en de ouders maken samen het plan van aanpak. Voor het bieden van zorg op maat wordt samengewerkt met samenwerkingspartners.

Onderbouwing

De psychosociale ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed de wederzijdse invloeden tussen kinderen en ouders. Met name het optreden van meerdere risicofactoren tegelijk (risicocumulatie) kan leiden tot problemen in de ontwikkeling. Aanzienlijk veel psychosociale problemen in de loop van het leven zijn geworteld in de vroege jeugd. Opvoeders spelen een unieke rol in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van de kinderen. Via opvoedingsgedrag van ouders kunnen de gewenste voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind worden gestimuleerd. Daarom is het van belang om op jonge leeftijd de brede opvoedsituatie en ontwikkeling van het kind in kaart te brengen en zorg op maat te bieden.

Onderzoek

Ouders ervaren (door SamenStarten) een betere aansluiting van zorg bij hun wensen op verschillende zorgaspecten (de attitude van de professional, een empowerment gerichte benadering en het monitoren van de brede opvoedingscontext). Het DMOP draagt bij aan het eerder signaleren van risico's op sociaal-emotionele problematiek (Tarone-Ware test P-waarde= .008) en gezinnen waar extra ondersteuning nodig is.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt het een waardevolle en goed uitvoerbare interventie die goed is ingebed. Het betreft een meer procesmatige werkwijze. Sterke punten zijn volgens de commissie de positieve benadering en de samenwerking tussen de diverse ketenpartners. Er is voldoende aandacht voor kwaliteit (scholing) en borging. De interventie kan door iedere jgz-0-4-organisatie uitgevoerd worden.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
030 760 0405

Contactpersoon

Natascha Hensen  
samenstarten@ncj.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies