• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Samen leren

Samen Leren richt zich op ouders van kinderen met achterblijvende schoolprestaties die wonen in achterstandswijken en in groep één tot en met vier van de basisschool zitten. Begeleiders bezoeken de ouders een tot twee keer per week thuis om hen te leren de taal- en rekenontwikkeling van hun kind te stimuleren, en hun kind structuur te bieden, grenzen te stellen en positieve aandacht te geven.

Doel

Samen Leren verhoogt de onderwijsprestaties van kinderen in achterstandswijken en daarmee hun verdere ontwikkelkansen door het aanleren van vaardigheden aan de ouders. Subdoelen hierbij zijn onderwijsondersteunend gedrag vertonen in de thuissituatie, structuur bieden, grenzen stellen en positieve aandacht geven.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van Samen Leren betreft kinderen met achterblijvende schoolprestaties die wonen in achterstandswijken en in groep één tot en met vier van de basisschool zitten. De begeleiding van Samen Leren richt zich direct op de ouders van deze kinderen.

Aanpak

Ouders leren tijdens huisbezoeken op laagdrempelige wijze vaardigheden aan die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. De vaardigheden liggen binnen de zone van naaste ontwikkeling van de ouder en worden middels ervaringsleren aangeleerd. De begeleider hanteert hierbij een oplossingsgerichte benadering en stemt af op de motivatie en situatie van de ouder(s). Het begeleidingstraject kent de volgende fases: de afstemmingsfase, het werken aan doelen en de afronding. Gedurende het gehele traject wordt de Samen Leren informatiemap voor ouders ter ondersteuning ingezet. Er vinden afwisselend huisbezoeken plaats waarbij de schoolgaande kinderen wel en niet aanwezig zijn om aan alle fasen van ervaringsleren recht te kunnen doen.

Materiaal

Er is een handleiding voor de begeleiders met een supplement waarin alle ondersteunende formats zijn opgenomen. Daarnaast is er een protocol voor de uitvoering, is er beeld- en wervingsmateriaal en een informatiemap voor ouders.

Onderzoek

Er is in augustus 2014 een pilotonderzoek gestart naar de effectiviteit in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Hier zijn vooralsnog geen resultaten van te geven.


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen,
Onderwijsachterstanden

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
4 - 8 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
10 maart 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Samen leren is een sympathiek programma met een uitvoerig beschreven aanpak en een goede onderbouwing.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Bureau Frontlijn
Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam
www.bureaufrontlijn.nl
Contactpersoon:

Renée Wind
Email: r.wind@rotterdam.nl
06-57564546NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies