• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Romeo

Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten gericht op jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Romeo werkt aan versterking van de seksuele interactiecompetentie om herhaling te voorkomen.
Kern van de aanpak ligt in de werkrelatie, de cognitief gedragsmatige focus en oplossingsgerichte aanpak. Met, discussie, (rollen)spel en humor komen relevante thema's rondom seksualiteit, relaties en liefde aan de orde, ter vergroting van kennis en versterking van betekenisgeving en vaardigheden. Cognitief gedragsmatige interventies worden ingezet om samen met de jongen te reflecteren op de relatie tussen zijn cognities en zijn gedrag en de invloed van factoren in zijn omgeving (groepsdruk, sociale media en internet) op zijn gedrag, om hiervan te leren voor de toekomst. Ouders worden versterkt in hun rol bij de seksuele ontwikkeling van hun zoon. Indien dit ontoereikend is, wordt extra ondersteuning uit eigen netwerk betrokken ...

Doel

Het doel van Romeo is het versterken van de seksuele interactiecompetentie bij jongens om herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Doelgroep

Jongens van 12 tot 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en risico lopen op herhaling ervan.

Aanpak

Kern van de aanpak is de werkrelatie. Met zijn oplossingsgerichte en outreachende benadering vindt de begeleider aansluiting bij de jongen en is hij een effectief rolmodel. Door middel van sociale interactie, ervaringsleren en reflectie in een gevarieerd programma wordt een optimaal leerproces in gang gezet. Het vlaggensysteem is leidraad en helpt ook ouders of een betrokkene adequaat te reageren (Frans & Franck, 2010).

Materiaal

Qpido, Amsterdams Expertisecentrum in seksespecifieke hulpverlening en onderdeel van Spirit Jeugd en Opvoedhulp, is eigenaar het programma Romeo. Voor de Romeo-begeleiders stelt zij het volgende materiaal beschikbaar: een programmahandleiding en werkkoffer. De werkkoffer bevat de onderzoeksinstrumenten en het oefenmateriaal, zoals speelkaarten een werkboekje voor de jongens, een link naar Youtube voor filmmateriaal en onderdelen uit de voorlichtingskoffer van Rutgers WPF. 

Onderzoek

Jaarlijks vindt er een procesevaluatie plaats om de kwaliteit te bewaken en het programma door te ontwikkelen. De eerste procesevaluatie leidde tot de aanbeveling extra aandacht te besteden aan de implementatie van de onderdelen: 'het betrekken van ouders' en 'het werken met vragenlijsten'.
Dit is opgepakt in een extra groepstraining aan de begeleiders van Romeo en extra aandacht voor deze onderdelen in intervisie en werkbegeleiding.


Onderwerp:

Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
1 oktober 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Sterk punt van Romeo is dat er aandacht is voor een goede match tussen de jongeren en de hulpverlener. Met zijn oplossingsgerichte en outreachende benadering vindt de begeleider aansluiting bij de jongen en is hij een effectief rolmodel.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Qpido/Spirit Jeugd en Opvoedhulp
www.qpido.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies