• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

RealFit

Het hoofddoel van RealFit is om een gewichtsstabilisatie of -afname te bereiken bij jongeren tussen 13 en 18 jaar met een te hoge Body Mass Index. RealFit duurt 13 weken en bestaat uit 13 beweeglessen, 3 voedingslessen, 4 individuele consulten met een diëtiste, 10 psychologie/vaardigheidslessen  en 3 ouderavonden.

Doel

Het hoofddoel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen.

Doelgroep

RealFit is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (extreem) overgewicht.

Aanpak

RealFit bestaat uit een intake, 13 beweeglessen (60 minuten), 3 voedingslessen (60 minuten) en 4 individuele consulten (20 minuten) met een diëtiste en een psychologieprogramma van 10 lessen van 60 minuten. De ouderparticipatie omvat 3 bijeenkomsten van ieder 2 uur. De meetmomenten zijn voor de start van RealFit, meteen na de 13 weken durende RealFit interventie en na een half jaar follow-up.

Materiaal

Er is een RealFit handboek beschikbaar. Het Handboek RealFit omvat informatie die zowel op beleids als uitvoerend niveau nodig is om de implementatie van RealFit op een uniforme en een kwalitatief goede
manier plaats te laten vinden. Er is een DVD met alle formats en voorbeelddocumenten voor de organisator beschikbaar met o.a. folders, flyers en posters. Op de RealFit website (www.realfit.nl) is alle actuele
informatie te vinden.

Onderzoek

RealFit, ontwikkeld door GGD Zuid Limburg, Huis voor de Sport en de thuiszorgorganisatie, is een interventie die in 2010 helemaal is doorontwikkeld. Alle verbeterpunten van Centrum Gezond Leven die
uit het traject Effectieve Jeugdinterventies 2009 naar voren zijn gekomen zijn in deze doorontwikkeling meegenomen. Daarnaast is RealFit een interventie waar veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht.
De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot aanpassingen in de interventie. Het effectonderzoek, dat heeft plaats gevonden in samenwerking met de Universiteit Maastricht na de doorontwikkeling van 2010, laat zien dat er een jaar na RealFit nog steeds een duidelijk significante afname is van BMI en buikomtrek en dat de lichamelijke fitheid is toegenomen. De lichaams- en zelfwaardering van de deelnemers is daarnaast ook significant verbeterd.


Onderwerp:

Overgewicht

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
13 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
13 februari 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

RealFit richt zich met een multidisciplinaire aanpak op factoren die een belangrijke rol spelen bij overgewicht. Sterk is ook dat de interventie op basis van onderzoek is doorontwikkeld. Dit onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten van RealFit op BMI, buikomtrek, lichamelijke fitheid en lichaams- en zelfwaardering bij jongeren van 13-18 jaar.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Huis voor de Sport Limburg
GGD Zuid Limburg
Thuiszorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5061
6130 PB Sittard
s.gerono@huisvoordesport.org
046 - 4770590
www.realfit.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies