• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

ReSet

ReSet is een vorm van intensieve thuisbegeleiding voor risicogezinnen en multiprobleemgezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. ReSet is erop gericht ouders in staat te stellen de opvoeding van hun kinderen weer zelfstandig ter hand te nemen en te voorkomen dat gezinnen een beroep moeten doen op de jeugdzorg of andere vormen van geïndiceerde hulp.

Doel

ReSet- is erop gericht ouders in risicogezinnen in staat te stellen de opvoeding van hun kind(eren) weer zelfstandig ter hand te nemen. Om dat te bereiken bevordert Reset vaardigheden van ouders op het gebied van opvoeding, huishouding, financiën, administratie en het ontwikkelen en onderhouden van een sociaal netwerk. Uiteindelijk doel van ReSet is het voorkomen dat zwaardere - geïndiceerde - jeugdzorg nodig is.

Doelgroep

De doelgroep van ReSet bestaat uit allochtone en autochtone ouders van risicogezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. In deze gezinnen is (nog) geen sprake van ernstige opgroei- of opvoedproblematiek.

Aanpak

ReSet biedt intensieve laagdrempelige en praktische thuisbegeleiding ReSet helpt ouders bij het structureren van het dagelijks leven en bevordert de zelfredzaamheid van ouders in hun opvoedingstaak. Afhankelijk van de behoefte van het gezin en in overleg met de ouder(s) wordt het aantal begeleidingsuren per week, het aantal bezoeken per week en de duur van de bezoeken vastgesteld, met een maximum van 85 uur. De toegekende begeleidingsuren dienen binnen 12 maanden gebruikt te worden.

ReSet is opgebouwd uit vijf modulen:

  • Opvoedingsondersteuning
  • Communicatie verbeteren
  • Ondersteuning bij de organisatie van het huishouden
  • Ondersteuning bij het op orde brengen van de financiën en administratie
  • Begeleiden bij het opbouwen en versterken van een sociaal netwerk. Op basis van de hulpvraag van en in overleg met het gezin, bepaalt de thuisbegeleider welke modulen worden ingezet. Hulpvraag en doelstelling worden vastgelegd in het begeleidingsplan. In het begeleidingsplan beschrijft de thuisbegeleider ook de werkwijze van de begeleiding.

Materiaal

ReSet is beschreven in een handleiding.

Onderzoek

Eind 2008 is een evaluatieonderzoek gedaan naar de resultaten van ReSet. De tevredenheid onder gezinnen die ReSet-begeleiding hebben ontvangen is groot. Met name zijn gezinnen zeer tevreden over de opvoedingsondersteuning die zij ontvingen van de thuisbegeleider. De gezinnen geven aan dat zij zich begrepen voelden door de thuisbegeleider en benoemen de deskundigheid van de thuisbegeleiders met betrekking tot zowel adviezen als praktische begeleiding. De gezinnen zijn tevreden over de bejegening door de thuisbegeleider en over de veranderingen die teweeg zijn gebracht


Onderwerp:

Multiprobleemgezin,
Opvoedingsproblemen

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
0 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
9 september 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Alle elementen die van belang zijn voor deze doelgroep, zijn gedegen neergezet in ReSet. De methodiek kan zonder indicatie worden ingezet, zo kan er toch systematisch gewerkt worden. De onderbouwing is erg sterk.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding
Postbus 540
2800 AM Gouda
Geeske Hoogenboezem en Rineke Oomen
0182 547 888
info@jso.nl
www.jso.nl

Contactpersoon:

Geeske Hoogenboezem
g.hoogenboezem@jso.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies