• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Praten met kinderen

Praten met Kinderen is een preventieprogramma, gericht op ouders van kinderen tussen 10 en 15 jaar met lichte externaliserende gedragsproblemen die lichte opvoedingsproblemen ervaren. De interventie beoogt te voorkomen dat de gedragsproblemen van het kind uitgroeien tot ernstiger probleemgedrag.

Doel

Het hoofddoel van Praten met kinderen is het verminderen van het externaliserend probleemgedrag van kinderen (10-15 jaar). Subdoelen zijn het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind en het vergroten van de vaardigheden van ouders om problemen op te lossen.

Doelgroep

Kinderen (10-15 jaar) met licht externaliserend probleemgedrag.

Aanpak

Praten met kinderen (PMK) is een cursus van zeven bijeenkomsten waarin ouders door informatie en oefening leren hoe zij problemen of meningsverschillen met hun kind kunnen bespreken.
De cursus is georganiseerd rond de vier stappen van Het Overlegmodel (1. probleem bespreken, 2. oplossingen bedenken, 3. oplossing kiezen en afspraken maken, 4. evalueren). Per stap wordt uitgebreid aandacht besteed aan een constructieve manier van communiceren.

Materiaal

Er is een cursusboek voor ouders en een handboek voor de begeleiders (Van As & Janssens, 2010).

Onderzoek

Van As (1999) onderzocht door middel van observaties wat het effect is van het volgen van de cursus op de mate van constructieve en negatieve communicatie tussen ouder en kind. Uit het onderzoek bleek dat moeders die de cursus gevolgd hadden, in vergelijking met moeders die de cursus niet gevolgd hadden, meer constructieve en minder negatieve vormen van communicatie gebruikten. Opvallend was dat dit ook gold voor de kinderen uit deze gezinnen, terwijl de kinderen zelf de cursus niet gevolgd hebben. Het lijkt er dus op dat een verandering in de manier waarop ouders een meningsverschil ter sprake brengen en aanpakken, ook leidt tot een verandering in de manier waarop het kind met de ouders communiceert.
In vervolgonderzoek van Leijten, Overbeek en Janssens (2012, 2013) is door middel van een RCT met vragenlijsten en gedragsobservaties aangetoond dat het volgen van de cursus leidde tot een verbetering van de communicatieve en probleemoplossende vaardigheden van ouders en tot een afname van disfunctioneel opvoedgedrag (laksheid en overreactiviteit). Op basis van vergelijking van de mate van opvoedgedrag met de normgegevens kon gesteld worden dat het bereikte effect niet alleen statistisch maar ook klinisch significant was: na het volgen van PMK was het opvoedgedrag van de ouders niet langer disfunctioneel (niet langer vergelijkbaar met het opvoedgedrag in gezinnen met kinderen met gedragsproblemen).
Op basis van beide studies kan geconcludeerd worden dat PMK een significant positief effect heeft op de kwaliteit van de communicatie van zowel ouders als kinderen.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
10 - 15 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 april 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

De onderbouwing van Praten met kinderen is sterk. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de uitvoering waardoor de kosten laag blijven en het voor organisaties haalbaar is om de interventie uit te voeren. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten op de kwaliteit van de communicatie van zowel ouders als kinderen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Radboud Universiteit Nijmegen
Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
 cursuspmk@gmail.com
024-3615646
www.opvoedingsondersteuning.info

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies