• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein en Kleuterplein is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 0 - 6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rondom 16 thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Doel

Het doel van Peuterplein en Kleuterplein is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen en al op jonge leeftijd een onderwijsachterstand oplopen. In het programma is vooral aandacht voor de ontwikkeling van taal-lezen en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit achterstandskinderen van 2-4 jaar in kindercentra en van 4-6 jaar in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Aanpak

Peuterplein en Kleuterplein zijn centrumgerichte, integrale programma's opgebouwd rond thema's. De activiteiten binnen de thema's worden aangeboden volgens de cyclus van thematisch werken uit de Taallijn VVE. Naast talige activiteiten worden echter ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarmee extra aandacht besteed kan worden aan de achterstandskinderen. Peuterplein en Kleuterplein hebben een oudercomponent, in de vorm van kopieerbare ouderbrieven, waarin specifieke ouderactiviteiten worden beschreven en ouders/verzorgers direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken kunnen worden.

Materiaal

Voor Peuterplein en Kleuterplein bestaat een themamap met handleidingen en kopieerbladen. De themamappen vormen het hart van de methode. Ook is er een VVE-handleiding: VVE in de praktijk. Daarnaast is er verhaalmateriaal (prentenboeken en verhalen over Raai de Kraai) per thema en zijn er ondersteunende materialen, zoals de handpop Raai de Kraai, liedjes-cd's, software, een map met materiaal voor klassenmanagement en een observatie- en registratiesysteem. Ook is er ondersteunend materiaal zoals groepsplannen, groepsoverzichten en kwaliteitskaarten te vinden op de site MijnMalmberg, die gratis beschikbaar is voor de gebruikers van de methode.

Onderzoek

Het programma Peuterplein is op verzoek van uitgeverij Malmberg beoordeeld door Sardes aan de hand van het beoordelingskader uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2010).


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Onderwijsachterstanden,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
0 - 6 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
9 oktober 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De interventie Peuterplein en Kleuterplein is erkend als volledig integraal VVE-programma.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Uitgeverij Malmberg
Magistratenlaan 138
5233 MB Den Bosch
073-6288811
Malmberg@malmberg.nl
Malmberg.nl/Kleuterplein
Malmberg.nl/Peuterplein

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.