• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

PLAYgrounds

PLAYgrounds wil dat kinderen van groep 3 t/m 8 dagelijks minimaal 15 minuten gemiddeld matig intensief bewegen op het schoolplein tijdens de ochtendpauze. Daartoe wordt het schoolplein fysiek aangepast en wordt actief gebruik ervan gestimuleerd door een hotspotsysteem, klassenkisten met materiaal, ondersteunende gymlessen, maandelijkse thema's waaraan lessen en materiaal gekoppeld worden, kijkwijzers en participatie van leerkrachten en ouders.

Doel

Het doel van de interventie is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten gemiddeld matig intensief lichamelijk actief te laten zijn op het schoolplein tijdens de ochtendpauze.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 8, in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Aanpak

Het schoolplein wordt fysiek aangepast, zodat de omgeving uitnodigt tot bewegen, bijvoorbeeld door verschillende zones te creëren waardoor de structuur meer ruimte per kind biedt. Daarnaast wordt actief gebruik van het schoolplein gestimuleerd door een hotspotsysteem (verdeling over de klassen van plekken waar veel kinderen en vooral de meest dominante kinderen willen spelen), klassenkisten met materiaal en een leensysteem, ondersteunende gymlessen, maandelijkse activiteiten met daaraan lessen en materiaal gekoppeld, kijkwijzers en participatie van leerkrachten (wekelijks) en ouders (maandelijks).

Onderzoek

Uit de effectevaluatie komt naar voren dat de interventie ervoor zorgt dat kinderen in de interventiegroep intensiever bewegen op het schoolplein en dat dit effect gedurende het schooljaar blijft bestaan. Er is dus geen novelty-effect, maar een continuerend effect. Het effect voor meisjes is 1,4 keer zo groot als voor jongens (jongens bewogen al meer voor de interventie) en het effect voor de oudere leeftijdsgroep (10-12 jaar) is 1,3 keer zo groot als voor de jongere groepen (6-7 en 8-9 jaar).

Uit de procesevaluatie (met RE-AIM) komt naar voren dat het programma simpel is om te implementeren en goed onderhouden kan worden.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:
6 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 februari 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

PLAYgrounds is goed uitgewerkt. Onderzoek geeft goede aanwijzingen dat PLAYgrounds er op de korte termijn voor zorgt dat kinderen van 6 t/m 12 jaar intensiever bewegen op het schoolplein.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Mirka Janssen
Dr. Meurerlaan 8 (ALO Amsterdam)
1067 SM Amsterdam
m.janssen@hva.nl
06-14416792
www.hva.nl/kenniscentrum-dbsv/praktijkgericht-onderzoek/playgrounds/

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies