• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Out of the Circle

Out of the Circle is een intensieve cognitief gedragstherapeutische interventie voor jeugdige kindmisbruikers (soloplegers), die ingebed is in een klinische behandeling. De interventie vindt plaats in een gesloten context. Uitgangspunt is dat de jongeren een (relatief) hoog risico op recidive kennen. Out of the Circle bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten (van 90 minuten) en 10 logboekbijeenkomsten met de groep (van 60 minuten), een individuele intake, een individuele tussenevaluatie en een netwerkgesprek. De interventie heeft een totale duur van minimaal 23 weken.

Doel

Out of the Circle is een intensieve cognitief gedragstherapeutische interventie voor jeugdige kindmisbruikers (soloplegers), die ingebed is in een klinische behandeling.

Doelgroep

Minderjarigen

Aanpak

Out of the Circle bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten (van 90 minuten) en 10 logboekbijeenkomsten met de groep (van 60 minuten), een individuele intake, een individuele tussenevaluatie en een netwerkgesprek. De interventie heeft een totale duur van minimaal 23 weken. In deze tijd kan de jongere gedragsalternatieven ontwikkelen, gekoppeld aan toegenomen inzicht in eigen risicofactoren. Deze intensieve en langdurige interventie is nodig om de behandeling van de ernstige problematiek waarmee de jongeren kampen effectief te laten zijn. Out of the Circle start in de beginfase van de behandeling van de jongeren.

Na fase 1 "Inzicht in de seksuele geweldcirkel" is er een individuele tussenevaluatie. In fase 2 "Oefenen met gedragsalternatieven" zijn de bijeenkomsten twee maal per week. Er wordt actief geoefend met het ter plekke leren herkennen van persoonlijke momenten, die samenhangen met risicogebeurtenissen, risicogedrag, risicogevoelens en risicogedachten. De ouders van de jongeren worden op een aantal momenten betrokken bij Out of the Circle. Voorafgaand wordt met hen besproken dat hun kind aan de training gaat deelnemen. Na de tussenevaluatie wordt door de behandelend gedragswetenschapper de voortgang op de doelen besproken met de ouders.  De interventie wordt afgesloten met een systeemgesprek waarbij de jongen het geleerde en dat wat hij nodig heeft om niet terug te vallen, terugkoppelt naar ouders en/of belangrijke anderen.

Materiaal

Onderzoek

Er zijn geen effectstudies voorhanden.


Onderwerp:

Delinquentie,
Kindermishandeling

Doel:

Voorkomen van recidive, Behandeling

Leeftijd:
6 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
7 juni 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Dit oordeel is afgegeven door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Dienst Justitiële Inrichtingen/Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Marianne Vink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.