• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Opvoeden & zo

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes opvoedingsvaardigheden geleerd worden: aandacht geven, prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten.

Doelgroep

Opvoeden & zo richt zich op laagopgeleide ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar). Hoger opgeleide ouders worden echter niet uitgesloten.

Doel


Opvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden. Uiteindelijk wil Opvoeden & Zo daarmee emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen voorkomen.

Aanpak


Opvoeden & Zo is een cursus van zes groepsbijeenkomsten waarin ouders basale opvoedingsvaardigheden leren om een positieve band met hun kind op te bouwen, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te reguleren. In de eerste vijf bijeenkomsten van de cursus staat steeds een specifieke opvoedingsvaardigheid centraal. Dat zijn achtereenvolgens: aandacht geven & prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten. De laatste bijeenkomst is afsluitend. De cursus is een combinatie van kennisoverdracht, instructie aan de hand van filmbeelden, groepsdiscussies en praktische oefeningen. Naast instructie over de inhoud en toepassing van de vaardigheden vormt vooral het zelf oefenen met de vaardigheden en het krijgen van feedback daarop een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast krijgen ouders ook thuisopdrachten om de overdracht van geleerde kennis en vaardigheden naar de thuissituatie te bevorderen.

Materiaal


Er is een draaiboek voor cursusleiders inclusief oudermaterialen in vier talen en een dvd.

Onderbouwing


Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide ouders vaker een autoritaire opvoedingsstijl toepassen en minder consistent en voorspelbaar zijn in hun (opvoed)gedrag. Dit vergroot de kans op emotionele en gedragsproblemen bij het kind. Daarnaast vergroot een (zeer) lage opleiding van ouders het risico op kindermishandeling. Opvoeden & Zo is gebaseerd op de sociale leertheorie die inzicht biedt in de impact van alledaagse gezinsinteracties op het aanleren en ontmoedigen van gedrag. De cursus leert ouders vaardigheden om gewenst gedrag te versterken (aandacht geven en prijzen) en op een effectieve en niet-schadelijke manier grenzen te stellen aan ongewenst gedrag (verbieden, straffen, negeren en apart zetten) van kinderen. Het in samenhang gebruiken van deze vaardigheden bevordert een warme band tussen ouder en kind en draagt bij aan het voorkomen/verminderen van eventuele ongewenste gedragingen bij kinderen.

Onderzoek


Recent effectonderzoek naar Opvoeden & Zo ontbreekt. De laatste onderzoeken dateren uit 1995 (Blom e.a.) en 1997 (Albertz).
 


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
24 juni 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Opvoeden & zo is een goed onderbouwd, concreet en laagdrempelig programma. Het is mooi dat de materialen bij de interventie in vier talen beschikbaar zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting Preventief op Maat
Westeinde 173
2841 BS Moordrecht
0182374950 (vz) of 06 24221835 (secr) 
info@preventiefopmaat.nl
www.preventiefopmaat.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies