• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Opgroeien met liefde

De interventie richt zich op twee groepen ouders, nl. ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 en ouders met kinderen in de leeftijd 12-18. Doel is om ouders beter toe te rusten om hun kinderen seksueel op te voeden. Het programma wordt aangeboden in de vorm van twee groepsbijeenkomsten per groep ouders. Professionals (van bijv. de GGD) gebruiken hiervoor de handleiding voor het begeleiden van ouders bij de seksuele opvoeding.

Doel

Hoofddoel:
Ouders zijn beter toegerust om hun kinderen seksueel op te voeden.

Subdoelen
1. Attitude: Ouders vinden seksuele opvoeding belangrijk.
2. Kennis: Ouders hebben kennis van de seksuele ontwikkeling en het gedrag van kinderen.
3. Eigen-effectiviteit en vaardigheden: Ouders achten zichzelf in staat om informatie over seksualiteit aan hun kind te geven en problematisch gedrag bij te sturen.

Doelgroep

De interventie richt zich op twee groepen ouders, nl. ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 en ouders met kinderen in de leeftijd 12-18.

Aanpak

De handleiding Opgroeien met liefde is bedoeld voor gebruik ten behoeve van groepsbijeenkomsten voor ouders. In de handleiding is een programma van twee bijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar opgenomen, en een programma van twee bijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar.

Materiaal

Opgroeien met liefde. Handleiding voor het begeleiden van ouders bij de seksuele opvoeding.

Onderzoek

In 2010 is een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de praktische uitvoerbaarheid van de eerdere versie van Opgroeien met liefde (Lijkwan, 2010). Hiervoor werden 13 professionals geïnterviewd, vragenlijsten afgenomen bij 9 deelnemers (ouders) en een bijeenkomst geobserveerd. Uit het onderzoek bleek dat zowel professionals als ouders positief waren over de interventie. Ouders gaven aan na afloop meer te weten over de seksuele ontwikkeling van hun kind en hun eigen rol in de seksuele opvoeding. Uit de observaties bleek dat de onderdelen langer duurden dan in de handleiding was beschreven. Ook werden er in totaal maar twee bijeenkomsten uitgevoerd in plaats van drie. Er was een veilige sfeer tijdens de bijeenkomsten, waardoor ouders zich vrij voelden om over hun eigen ervaringen te vertellen.
Uit een inhoudsanalyse en etnografisch materiaal komt onder meer  naar voren dat de boodschap van Opgroeien met liefde krachtig is, maar dat de begeleiders soms wel iets anders naar ouders communiceerden dan bedoeld (punt van programma-integriteit) (Van den Berg, 2013). Om deze reden is besloten om de handleiding alleen maar in combinatie met de training aan te bieden.


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen,
Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
26 juni 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Mevr. I. Mouthaan
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
i.mouthaan@rutgerswpf.nl
030 232 98 48

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies