Databank Effectieve Jeugdinterventies

Opgroeien met liefde

De interventie richt zich op twee groepen ouders, nl. ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 en ouders met kinderen in de leeftijd 12-18. Doel is om ouders beter toe te rusten om hun kinderen seksueel op te voeden. Het programma wordt aangeboden in de vorm van twee groepsbijeenkomsten per groep ouders. Professionals (van bijv. de GGD) gebruiken hiervoor de handleiding voor het begeleiden van ouders bij de seksuele opvoeding.


Gericht op:

Opvoeding, seksualiteit

Leeftijd:
0 - 18 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
26 juni 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Hoofddoel

Ouders zijn beter toegerust om hun kinderen seksueel op te voeden.

Subdoelen

  • Attitude: Ouders vinden seksuele opvoeding belangrijk.
  • Kennis: Ouders hebben kennis van de seksuele ontwikkeling en het gedrag van kinderen.
  • Eigen-effectiviteit en vaardigheden: Ouders achten zichzelf in staat om informatie over seksualiteit aan hun kind te geven en problematisch gedrag bij te sturen.

Doelgroep

De interventie richt zich op twee groepen ouders, nl. ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 en ouders met kinderen in de leeftijd 12-18.

Aanpak

De handleiding Opgroeien met liefde is bedoeld voor gebruik ten behoeve van groepsbijeenkomsten voor ouders. In de handleiding is een programma van twee bijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar opgenomen, en een programma van twee bijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar.

Onderzoek

In 2010 is een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de praktische uitvoerbaarheid van de eerdere versie van Opgroeien met liefde (Lijkwan, 2010). Hiervoor werden 13 professionals geïnterviewd, vragenlijsten afgenomen bij 9 deelnemers (ouders) en een bijeenkomst geobserveerd. Uit het onderzoek bleek dat zowel professionals als ouders positief waren over de interventie. Ouders gaven aan na afloop meer te weten over de seksuele ontwikkeling van hun kind en hun eigen rol in de seksuele opvoeding. Uit de observaties bleek dat de onderdelen langer duurden dan in de handleiding was beschreven. Ook werden er in totaal maar twee bijeenkomsten uitgevoerd in plaats van drie. Er was een veilige sfeer tijdens de bijeenkomsten, waardoor ouders zich vrij voelden om over hun eigen ervaringen te vertellen.

Uit een inhoudsanalyse en etnografisch materiaal komt onder meer  naar voren dat de boodschap van Opgroeien met liefde krachtig is, maar dat de begeleiders soms wel iets anders naar ouders communiceerden dan bedoeld (punt van programma-integriteit) (Van den Berg, 2013). Om deze reden is besloten om de handleiding alleen maar in combinatie met de training aan te bieden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
office@rutgers.nl
(030) 231 34 31
www.rutgers.nl

Contactpersoon

Ineke Mouthaan
i.mouthaan@rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies