• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Open en Alert

Instellingen voor verslavingszorg en risicosettings werken met Open en alert samen aan gezamenlijke uitvoering van interventies, kennisuitwisseling en de ontwikkeling van alcohol- en drugsbeleid. Het berust verder op deskundigheidsbevordering voor professionals die met risicojongeren werken. Tenslotte is er aandacht voor consultatie en efficiënte doorverwijzing van jongeren naar verslavingszorg.

Doel

Het doel van Open en Alert is een open en alerte houding te realiseren bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Het uiteindelijke doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of te verminderen bij jongeren en jongvolwassenen in risicosettings.

Doelgroep

De doelgroep zijn het management en medewerkers van een risicosetting, zoals de residentiële jeugdzorg, justitiële jeugdinrichting, jongerencentrum of LVG-(zorg)instelling (MEE, sociale werkvoorziening).

Aanpak

Open en Alert is een gecombineerde beleids- en deskundigheidsbevorderingsinterventie: beleidsontwikkeling, scholing en samenwerking staan centraal. Voor het hele programma wordt doorgaans een jaar uitgetrokken. De scholing bestaat uit twee modules (basis- en vaardigheidscursus) van in totaal vijf bijeenkomsten van elk 3,5 uur. De preventiewerker van de verslavingspreventie ondersteunt het programma en verzorgt de scholing.

Onderzoek

Procesevaluaties in de justitiële jeugdzorg (van der Veen en van Leeuwen, 2009) en de LVG-zorg (Hilderink en Bransen, 2010) laten positieve resultaten zien.


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
16 - 26 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
17 februari 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
030-297 11 00
www.trimbos.nl/producten

Contactpersoon:

Els Bransen
ebransen@trimbos.nl
030-295 92 40

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies