• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Op Tijd Voorbereid

Op Tijd Voorbereid is gericht op leerlingen van groep 8. Via een e-learnprogramma, een aantal klassikale groepsopdrachten en een informatieavond en site voor ouders wil het programma bereiken dat 70% van de leerlingen de intentie heeft het alcoholgebruik ten minste uit te stellen tot 16 jaar of nooit te gaan drinken en dat 75% van de leerlingen de intentie heeft nooit te gaan roken.

Doel

Op tijd voorbereid heeft als hoofddoel dat na het doorlopen van de digitale thema's alcohol en roken en de groepsopdrachten:

 • 70% van de leerlingen de intentie heeft het alcoholgebruik uit te stellen tot in ieder geval 16 jaar of nooit te gaan drinken.
 • 75% van de leerlingen de intentie heeft nooit te gaan roken.

Doelgroep

Leerlingen van groep 8 van de basisschool (het project is ook te gebruiken in groep 7).

De intermediaire doelgroepen van Op tijd voorbereid zijn:

 • ouders en verzorgers van leerlingen in groep 8
 • leerkrachten van groep 8.

Aanpak

Op tijd voorbereid bestaat uit:

 • een e-learnprogramma met twee digitale thema's: roken en alcohol
 • een aantal klassikale groepsopdrachten met o.a. de thema's afhanke-lijkheid en sociale druk
 • een informatieavond voor de ouders en een oudersite

Op tijd voorbereid is gebaseerd op het ASE-model. De onderdelen van de interventie beïnvloeden het gedrag van de leerlingen via kennisoverdracht (met name via de digitale thema's), bewustwording (zoals door de filmpjes, vragen en spelletjes), attitudeverandering (bijvoorbeeld via rollenspel en modelling), het versterken van positieve sociale invloed (met name door de ouderbijeenkomst en groepsopdrachten) en het versterken van de eigen effectiviteit (onder andere door rollenspel waarin leerling oefent om een sigaret af te slaan).

Het project is de eerste fase van een preventielijn die doorloopt tot in de laatste klassen van het Voorgezet Onderwijs.

Het project sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen en biedt flexibiliteit aan de leerkrachten.

Materiaal

 • De OTV-box met projectmateriaal waaronder de handleiding en een DVD
 • De leerlingomgeving en oudersite: www.optijdvoorbereid.nl en de leerkrachtomgeving: www.optijdvoorbereid.nl/leerkracht
 • De groepsopdrachten waaronder het bordspel Breinweg en de wedstrijd Be Cool
 • Het draaiboek voor preventiewerkers

Onderzoek

Er is een aantal studies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de uitvoering en effectiviteit van de interventie.

Uit het effectonderzoek blijkt dat de kennis bij de leerlingen toeneemt door het e-learnprogramma (ter Huurne, 2006). Daarnaast wordt aanbeveling gedaan tot doorontwikkeling van enkele onderdelen wat naar verwachting zal leiden tot effect op gedrag.

Effectonderzoek laat ook zien dat de kennis van de ouders over alcohol na de ouderbijeenkomst significant hoger is dan voor de bijeenkomst. Ouders zijn zich meer bewust van de invloed die zij hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Ouders hebben na de bijeenkomst een negatievere houding ten opzichte van alcohol onder de 16 jaar. Het effect omtrent tabak is niet specifiek onderzocht (Sprakel, 2007).

Evaluatieonderzoek toont aan dat het e-learnprogramma door de leerlingen leuk, interessant, makkelijk en niet kinderachtig gevonden wordt. Het krijgt een 7,8 als rapportcijfer (ter Huurne, 2006). De ouderbijeenkomst wordt door de ouders zeer positief gewaardeerd (Sprakel, 2007).

Waarderingsonderzoek toont aan dat Op tijd voorbereid ook door de leerkrachten positief gewaardeerd wordt. Werken met het project werd ervaren als plezierig, nuttig en eenvoudig. De meest genoemde positieve eigenschappen van het project zijn zelfstandigheid, flexibiliteit, de manier waarop de leerlingen bewust worden gemaakt van de gevaren van alcohol en roken en de interactie met de computer (Sprakel, 2008).


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken

Doel:

Preventie

Leeftijd:
10 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 december 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Op Tijd Voorbereid is goed onderbouwd, het ASE-model komt duidelijk terug in de aanpak. Er is een goed voorbeeld gegeven van hoe de implementatie vorm kan krijgen. E-learning en monitoring zijn prima uitgewerkt.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Tactus Verslavingszorg
Keulenstraat 3
7418 ET DEVENTER
088 382 28 87
www.optijdvoorbereid.nl

Contactpersoon:

Klarine Buist
k.buist@tactus.nl

Mira Hannink
m.hannink@tactus.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies