Databank Effectieve Jeugdinterventies

Negen maanden niet

Negen Maanden Niet is een online advies-op-maat programma met als doel zwangere vrouwen te laten stoppen met het gebruiken van alcohol. Via het online programma krijgen zwangere vrouwen die alcohol gebruiken op drie momenten in hun zwangerschap inzicht in de effecten van alcoholgebruik op de foetus en feedback op hun motivatie om te blijven drinken of om te stoppen.


Gericht op:

Gezondheid, middelengebruik

Leeftijd:
0 - 0 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

E-hulp

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op:
19 juni 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het doel van Negen Maanden Niet is dat zwangere vrouwen stoppen met alcoholgebruik.

Doelgroep

Negen Maanden Niet is ontwikkeld voor zwangere vrouwen die alcohol gebruiken. In haar advies uit 2005 heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat 35 tot 50% van alle zwangere vrouwen in Nederland alcohol gebruikt, ondanks de risico's die dit met zich meebrengt. Omdat van geen enkele hoeveelheid alcohol met zekerheid gesteld kan worden dat dit ongevaarlijk is voor het ongeboren kind, adviseert de Gezondheidsraad volledige alcoholabstinentie tijdens de zwangerschap. In overeenstemming met dit advies richt deze interventie zich op alle zwangere vrouwen die alcohol gebruiken, ongeacht de hoeveelheid die ze drinken.

Aanpak

Negen Maanden Niet is een online advies-op-maat programma. Via dit programma krijgen zwangere vrouwen die alcohol gebruiken op drie momenten tijdens hun zwangerschap inzicht in de effecten van alcoholgebruik op de foetus en feedback op hun motivatie om te blijven drinken of om te stoppen. De geautomatiseerde feedback volgt op vragenlijsten die de deelnemers op drie momenten invullen. De zwangere vrouw krijgt feedback over haar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap; haar kennis van de schadelijke effecten van alcohol; haar risicoperceptie, attitude en sociale invloeden ten aanzien van haar alcoholgebruik; haar eigeneffectiviteit, intentie, actie- en coping plannen betreffende stoppen met drinken. Om te bevorderen dat deelnemers regelmatig inloggen in het programma, krijgen ze op drie momenten een e-mail waarin ze worden aangespoord om de website van de interventie te bezoeken en de vragenlijst in te vullen. Als deelnemers binnen twee weken niet reageren op deze oproep krijgen ze nog twee herinneringsmails. Als deelnemers aanvullende vragen hebben over alcohol en zwangerschap of vragen hebben over de interventie, kunnen ze een email sturen naar negenmaandenniet@stap.nl.

Onderzoek

Effectevaluatie

In 2011 is een evaluatiestudie naar de effectiviteit op het terugdringen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap uitgevoerd. Deze studie liet zien dat na 6 maanden significant meer respondenten die de interventie hadden gekregen waren gestopt met alcoholgebruik dan respondenten die alleen de gebruikelijke zorg van verloskundigen kregen (Van der Wulp, Hoving, Van Dalen, Eijmael, Candel & De Vries, in voorbereiding).

Procesevaluatie

De deelnemers aan de effectstudie hebben ook vragen beantwoord over het proces. Een analyse van deze data liet zien dat de respondenten relatief hoog opgeleid zijn. De interventie kreeg een ruime voldoende (rapportcijfer 6,7). De respondenten lazen de adviezen goed (91% van de respondenten had minimaal één van de drie adviezen gelezen), vonden de website makkelijk te gebruiken, de website er mooi uitzien en ze vonden de adviezen niet te lang. De respondenten vonden de adviezen nuttig en duidelijk. De meerderheid van de respondenten vonden echter niet dat de adviezen nieuwe informatie bevatten (58%) of persoonlijk relevant (44%; Van der Wulp, 2013).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het onderzoek naar Negen maanden niet geeft goede aanwijzingen voor een positief effect op het stoppen met alcoholgebruik van zwangere vrouwen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
info@stap.nl
030-6565041
www.alcoholenzwangerschap.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies