Databank Effectieve Jeugdinterventies

My Identity

My identity is een groepscursus voor meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond van 13-18 jaar die lichte psychosociale problemen ervaren. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en wil psychische problemen bij deze groep voorkomen.


Gericht op:

Opgroeien in twee culturen, psychosociale problemen

Leeftijd:
13 - 18 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Doelgroep:

Migratieachtergrond, specifiek voor meisjes

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, in de school

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
12 september 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van My Identity is dat meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond die lichte psychosociale problemen ervaren deze problemen kunnen bespreken en over kennis en vaardigheden beschikken om deze problemen te hanteren dan wel te verminderen, zodat ernstiger problematiek voorkomen wordt.

Doelgroep

Doelgroep van My Identity zijn meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond (vooral uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen, maar anderen niet uitsluitend) van 13 tot en met 18 jaar, die lichte psychosociale problemen ervaren (cultuur- en migratiespecifieke problemen, alsook 'algemene' problemen die eventueel een interculturele kleuring hebben, zoals partnerkeuze, conflicten met ouders) en daar iets aan willen doen, onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere hulpaanbod en behoefte hebben om over deze problemen te praten in een groep.

Aanpak

My Identity is een groepscursus van acht wekelijkse bijeenkomsten. Per cursus nemen 8-12 meisjes deel. Een bijeenkomst duurt 1,5 uur en wordt begeleid door twee cursusleidsters.
De cursus is gefaseerd opgesteld, wat wil zeggen dat er in de eerste bijeenkomsten veel tijd en ruimte is voor kennismaking en een veilige sfeer, en de latere bijeenkomsten meer verdieping bieden en deelnemers meer uitgenodigd worden hun persoonlijke mening en ervaringen te delen. De laatste bijeenkomst richt zich op een goede afsluiting. Aan bod komt onder meer: identiteit, liefde, veerkracht, positief denken en hulp zoeken. Deze thema's worden behandeld door middel van onder andere rollenspelen, kennisoverdracht, een fotospel, een stellingenspel en groepsdiscussies.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

My Identity is een interventie voor een doelgroep waarvoor nog niet veel aanbod is maar wel veel behoefte aan is. De gekozen thema's zijn zeer goed onderbouwd en het materiaal ziet er mooi uit.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Prezens preventie
Overschiestraat 17
1062 HN Amsterdam
020-7884570
preventie@prezens.nl
www.effectiefactief.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies