• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Make up your Mind

Make up your Mind heeft als doel dat jongeren (12-18 jaar) stoppen met het gebruik van genotmiddelen of deze op een verantwoorde wijze gebruiken. De training bestaat uit negen bijeenkomsten van één uur binnen een jeugdzorginstelling en wordt verzorgd door hulpverleners van Verslavingszorg Noord Nederland.

Doel

Jongeren tussen de 12-18 jaar in de jeugdzorg die zich in fase 1, 2 of 3 van middelengebruik bevinden, zijn na deelname aan Make up your Mind gestopt met het gebruik van genotmiddelen of gebruiken deze middelen op een verantwoorde wijze.

Dit doel wordt bereikt door middel van de volgende subdoelen:

  • Jongeren hebben na deelname aan Make up your Mind kennis van (verantwoord gebruik van) genotmiddelen.
  • Jongeren hebben na deelname aan Make up your Mind inzicht in hun eigen gebruik van genotmiddelen.
  • Jongeren hebben na deelname aan Make up your Mind motivatie om te stoppen of te minderen met het gebruik van genotmiddelen.
  • Jongeren beschikken na deelname aan Make up your Mind over (coping)vaardigheden die ondersteunend zijn bij het stoppen of op verantwoorde wijze omgaan met genotmiddelen.
  • Jongeren ervaren na deelname aan Make up your Mind een minder positieve sociale norm ten aanzien van het gebruik van genotmiddelen.

Doelgroep

De training Make up your Mind is bedoeld voor jongeren in de jeugdzorg tussen de 12 en 18 jaar die zich in fase één (experimenteel en incidenteel gebruik), twee (geïntegreerd gebruik) of drie (problematisch gebruik) van middelengebruik bevinden.

Aanpak

Make up your Mind maakt gebruik van cognitieve gedragstherapeutische interventies zoals psycho-educatie, het vergroten van het probleemoplossend vermogen en het aanleren van adequate copingvaardigheden. Dit wordt gecombineerd met technieken uit de motiverende gespreksvoering.

Inhoud per bijeenkomst

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:
Bijeenkomst 1 - Kennis maken en introductie Make up your Mind.
Bijeenkomst 2 - Verhelderen van problemen die jongeren ervaren en inventariseren van middelengebruik.
Bijeenkomst 3 - Aanvullen kennis over middelengebruik.
Bijeenkomst 4 - Voor- en nadelen van middelengebruik op korte en lange termijn en voor- en nadelen van veranderen bespreken.
Bijeenkomst 5 - Vaststellen van doelen: stoppen of minderen, van veranderdatum en vasthouden van motivatie tot verandering.
Bijeenkomst 6 - Verhelderen relatie van middelengebruik en vrije tijd; vaststellen van stappenplan voor vrije tijd; vaststellen van de 5 grootste dromen (BIG 5); vasthouden van motivatie tot verandering.
Bijeenkomst 7 - Herkennen van groepsdruk en omgaan met groepsdruk.
Bijeenkomst 8 - Herkennen van onzekerheid, boosheid somberheid of angst; leren omgaan met onzekerheid, boosheid of angst.
Bijeenkomst 9 - Afronden van training Make up your Mind en afspraken maken met betrekking tot vervolg Make up your Mind.

De jongeren ontvangen tijdens de eerste bijeenkomst een werkboek en een stempelkaart. Wanneer jongeren aanwezig zijn tijdens alle bijeenkomsten (8 of 9 stempels heeft verzameld), ontvangen zij een waardebon van 10 euro en een certificaat.

De training wordt verzorgd door hulpverleners van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

Materiaal

Er is een handleiding voor zowel de individuele- als groepsvariant van Make up your Mind. In deze handleidingen zijn alle bijeenkomsten, per onderdeel, uitgewerkt. Daarnaast is het theoretisch kader van Make up your Mind uitgeschreven.

Jongeren die deelnemen aan de training ontvangen een werkboek.

Onderzoek

De training wordt door de jongeren die hem hebben gevolgd met een 8.5 beoordeeld. Een aanzienlijk deel (62 procent) van de jongeren is minder middelen gaan gebruiken of gestopt met het middelengebruik. Tevens geven de meeste jongeren aan meer te weten over het risico van middelengebruik en praten ze meer met leeftijdsgenoten. Van de jongeren die de training hebben gevolgd, zou 94 procent hem aanbevelen bij andere jongeren.


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
4 juni 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Make up your mind maakt goed gebruik van effectieve elementen en passende werkvormen. De training is een goede match tussen groepsgericht aanbod en individuele verwerking. Het is een relevante en uitvoerbare interventie voor een groep met hoog risico.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Verslavingszorg Noord Nederland/Jeugdhulp Friesland
Postbus 221/Postbus 1266
8901 BA/89010 CG Leeuwarden/Leeuwarden
058-2847647 / 088-1424444
www.vnn.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies