• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

LoveNsex

De web-based interventie LoveNsex heeft als doel het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep 12-26 jaar die de communitywebsite www.kitatin.com bezoeken. De interventie geeft informatie en beeldmateriaal over relaties en seksualiteit en biedt bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen per e-mail, chat of telefoon.

Doel

Het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep 12-26 jaar die de communitywebsite www.kitatin.com bezoeken.
Meer specifiek:het bevorderen van kennis, houding, eigen effectiviteit en vaardigheden wat betreft het voorkomen van soa's en ongewenste zwangerschap, en het kunnen aangeven van en luisteren naar wensen en grenzen.

Doelgroep

Jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep 12-26 jaar die de communitywebsite www.kitatin.com bezoeken.

Aanpak

De website LoveNsex voor Antilliaanse jongeren is als subsite gekoppeld aan de communitywebsite www.kitatin.com.
Op basis van de systematische methodiek van Intervention Mapping is de subsite ontwikkeld. Intervention Mapping is een protocol dat ondersteuning biedt bij de planmatige ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies. In het ontwikkelproces van deze subsite werden in verschillende stadia jongeren van Antilliaanse afkomst betrokken. Door middel van pretests en evaluatiemomenten werd de subsite verder aangepast aan de wensen en ideeën van de doelgroep.
Voor de needs assessment is er naast literatuuronderzoek, en de analyse van twee in het verleden gehouden enquêtes, een enquête op kitatin uitgezet naar opvattingen en gedragingen van Antilliaanse jongeren en seks (N=644). Hiernaast zijn tijdens een werkbezoek aan Curaçao groepsinterviews uitgevoerd met in totaal 60 jongeren over oa wensen tav het ontwerp van de site en zijn gesprekken gevoerd met experts. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat van alle (laagopgeleide) jongeren, Antilliaanse jongeren relatief weinig weten over seks, seksueel actiever zijn en meer risico op soa en ongewenste zwangerschap lopen dan andere jongeren in Nederland. Ook dwang komt veelvuldig voor.  Anticonceptie wordt niet goed toegepast. Het ontwikkelde concept design van de site is gepretest onder 36 Antilliaanse jongeren en 12 experts.
De subsite LoveNsex op de website Kitatin.com (voor jongeren van Antilliaanse afkomst in Nederland en op Curaçao) beantwoordt vragen over deze thema's via informatie (READ), beeldmateriaal (SEE) en ASK.
Op de website zijn de doelen o.a. geoperationaliseerd door: tekstuele informatie; dynamische fotostrip; korte filmpjes over persoonlijke verhalen (soa-test, tienerouderschap); tips, quotes, FAQ, illustraties.

Materiaal

De web-based interventie, in de vorm van een subsite, is gekoppeld aan een populaire website voor Antilliaanse jongeren: www.kitatin.com. Dit is een geschikt medium om Antilliaanse jongeren te kunnen bereiken vanwege hun bekendheid met dit kanaal wat ook blijkt uit de hoge bezoekersaantallen per dag. Jongeren gaven aan dat ze informatie over relaties en seksualiteit op de website van Kitatin belangrijk vinden. Ook gaven ze aan dat Kitatin een goed kanaal zou zijn voor verdere voorlichting over relaties en seksualiteit.

Onderzoek

Uit effect- en usability onderzoek van de Universiteit Maastricht onder 55 jongeren blijkt dat bezoekers de website LoveNsex positief beoordelen. Jongeren vinden de website begrijpelijk, interessant en de informatie relevant. Na bezoek lijken jongeren eerder van plan zijn condooms te gebruiken en met hun partner te praten over wat ze wel en niet willen op het gebied van seks.


Onderwerp:

E-hulp,
Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 26 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 september 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Jos Poelman
Keizersgracht 390
1016 GB Amsterdam
jpoelman@soaaids.nl
020 - 6262669
loveNsex.kitatin.com

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies