• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Let's Talk

In Let's Talk discussiëren jongeren (12-19 jaar), aan de hand van een dvd met 29 beeldfragmenten, over thema's als flirten/versieren, maagdelijkheid, seksuele intimidatie en wensen en grenzen. Doel is dat de jongeren zich bewust worden van hun eigen opvattingen en attituden ten aanzien van seksualiteit, genderrollen en weerbaarheid en die van hun leeftijdsgenoten en dat zij foutieve of ongewenste attituden bijstellen

Doel

Hoofddoel van Let's Talk is dat jongeren zich bewust zijn van hun eigen opvattingen en attituden ten aanzien van seksualiteit, genderrollen en weerbaarheid, zich bewust zijn van de meningen van leeftijdgenoten, en reflecteren op foutieve of ongewenste attituden en opvattingen en deze bijstellen.

Het uiteindelijke doel is dat Let's Talk een bijdrage levert aan de seksuele gezondheid van jongeren.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Docenten in het voortgezet onderwijs en professionals in het jeugd- en jongerenwerk vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Let's Talk bestaat uit een dvd en een bijbehorende handleiding.
De dvd bestaat uit 29 beeldfragmenten rondom 15 thema's (eerste keer, flirten/versieren, kijk op seksualiteit, maagdelijkheid, partnerkeuze, religie/cultuur, safe sex, sekserollen, seksuele intimidatie, seksuele oriëntatie, seksuele voorlichting, sociale omgeving, vreemdgaan, wensen en grenzen en zelfbeeld). Aan de hand van de beeldfragmenten op de dvd kunnen discussies gevoerd worden over deze thema's.

Materiaal

Let's Talk. Praten met jongeren over seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid (2008). Utrecht: Rutgers Nisso Groep. Betreft handleiding en dvd met 29 beeldfragmenten.

Onderzoek

Het conceptpakket (dvd en handleiding) is in pilotbijeenkomsten getest op aantrekkelijkheid en relevantie voor de doelgroep (jongeren als profijtgroep en professionals als intermediaire doelgroep), bruikbaarheid voor de praktijk en effect van de interventie op bewustwordings- en attitudeniveau. Tevens is gekeken naar randvoorwaarden voor een goede uitvoering.
In totaal hebben 189 van de 208 jongeren die deelnamen aan de bijeenkomsten (91%) de evaluatievragenlijst ingevuld. De meeste jongeren oordeelden positief over de fragmenten en de discussies. Jongeren ervoeren vooral een effect op het terrein van bewustwording. Veranderingen van attituden en gedragsintenties (geen primaire subdoelstellingen) werden door een minderheid (respectievelijk een kwart en een derde) van de jongeren gerapporteerd.
Bijna alle begeleiders (n=16) vonden dat het totale pakket (dvd en handleiding) zeer bruikbaar is en dat het product goed toepasbaar is in de praktijk van het onderwijs en het jongerenwerk. Uit de observaties kwam naar voren dat de uitvoering van de bijeenkomsten over het algemeen verliep zoals door de ontwikkelaars van het product werd bedoeld. De rol van de gespreksleider bleek cruciaal te zijn. Een andere belangrijke randvoorwaarde was dat de jongeren voldoende discussievaardigheden hadden.


Onderwerp:

Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
12 april 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Rutgers WPF
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
office@rutgerswpf.nl
030-2313431
www.rutgerswpf.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies