• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Lekker Fit! Kleuters

Lekker Fit! Kleuters richt zich op leerkrachten, ouders en kleuters en heeft als doel het bevorderen van gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op de basisschool. De interventie bestaat uit wekelijkse activiteiten uitgevoerd door verschillende personen, zoals een schooldiëtist en (sport)docenten.

Doel

Het programmadoel is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.

Doelgroep

Kleuters (4-6 jarigen) die naar de basisschool gaan zijn de einddoelgroep. De intermediaire doelgroepen zijn medewerkers op de basisschool en ouders en verzorgers van kleuters.

Aanpak

Lekker Fit! Kleuters wordt uitgevoerd op de basisschool. De interventie bestaat uit activiteiten voor leerkrachten, ouders en kleuters en richt zich op het vergroten van kennis, bewustzijn, vaardigheden en/of eigen effectiviteit met betrekking tot een gezond voedingspatroon en beweging bij kleuters. Daarbij richt de interventie zich op het aanpassen van de fysieke (gezonde uitstraling) en politieke (schoolbeleid) omgeving.

Materiaal

. Handboek;
. Jaarplan;
. Werkwijze bewegingsonderwijs;
. Schriftelijke overeenkomst;
. Digitale nieuwsbrief;
. Methode Bewegingsonderwijs in het Speellokaal;
. Boekje Basislessen bewegingsonderwijs in het speellokaal;
. Lekker Fit! lespakket;
. Traktatierichtlijn: introductieblad, instructievideo en stappenplan, verjaardagskaart, receptenkaarten voor verantwoorde traktaties;
. Wat zit er in je buikspel met instructie;
. Vier sets vertelplaten met verhalen over de Groentefroetels en instructievideo;
. KleuterKit met materialen voor aanpassingen in de omgeving en begeleidende brief;
. Fitmeter: instructie en elektronische fitmeter, toestemmingsformulier en kleurplaten met de resultaten;
. Thermometer om de voortgang van de school te monitoren;
. Fotobeweegplan met gefotografeerde lesopstellingen.

Onderzoek

Eén van de onderdelen van Lekker Fit! Kleuters is het interactief voorlezen van verhalen over de Groentefroetels waarin groente of fruit gepromoot wordt. De effectiviteit van dit onderdeel is onderzocht onder totaal 160 kleuters van 4-6 jaar (De Droog, Buijzen, & Valkenburg, 2014). Uit onderzoek naar het verhaal waarin wortels gepromoot worden, blijkt dat kinderen die worden voorgelezen over de Groentefroetels vaker wortels eten dan kinderen die niet worden voorgelezen. Kinderen die interactief worden voorgelezen, kiezen vaker voor wortels dan kinderen die passief worden voorgelezen.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:
4 - 6 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
25 juni 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Lekker Fit! Kleuters is onderdeel van de doorgaande programmalijn van Lekker Fit (vanaf 0 jaar). Door deze programma's achter elkaar in te zetten, ontstaat er een aansluitende leerlijn. Sterk punt aan Lekker Fit! Kleuters is de duidelijke koppeling tussen doelen, theorie en aanpak.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Gemeente Rotterdam, dienst Sport & Cultuur
www.rotterdamlekkerfit.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies