• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Lekker Fit! Kinderdagverblijf

Lekker Fit! Kinderdagverblijf wil een gezond voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging realiseren bij kinderen tot 4 jaar op het kinderdagverblijf. Gedurende een jaar oefenen pedagogisch medewerkers met het aanbieden van meer gezonde voeding, minder ongezonde voeding en meer gestructureerde beweegactiviteiten.

Doel

Het realiseren van een gezond voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging van kinderen tot vier jaar op het kinderdagverblijf.

Doelgroep

Kinderen tot vier jaar die naar een kinderdagverblijf gaan.

Aanpak

De interventie is een traject van een jaar en start met de afname van de Lekker Fit! lijst, waarmee de locatiemanager de stand van zaken op het kinderdagverblijf beoordeelt. Hieruit komen aandachtspunten voor de interventie naar voren. De interventie richt zich op voeding- en bewegingsaspecten en bestaat uit:
. een beweegtraining voor pedagogisch medewerkers,
. de Smakelijke Moestuin met een voorlichtingsbijeenkomst over gezonde voeding
. borstvoedingsvriendelijk beleid van kinderdagverblijf
. het Belegspel voor pedagogisch medewerkers voor gezond beleg
. Gezonde voedingstips voor pedagogisch medewerkers en ouders
. het invoeren van richtlijnen voor gezonde traktaties op het kinderdagverblijf.

In overleg met de locatiemanager kunnen optionele onderdelen worden ingezet, namelijk:
. de interactieve workshop Smakelijke Eters voor ouders of
. de komst van een lactatiekundige op het kinderdagverblijf voor pedagogisch medewerkers.

Materiaal

. Draaiboek Lekker Fit! Kinderdagverblijf
. Schriftelijke en ondertekende overeenkomst met het management
. Lekker Fit! lijst
. Tipsheets
. Beweegtraining: beweegbak met materialen voor beweegactiviteiten, Lekker Bewegen activiteitenboek
 . Smakelijke Moestuin: instructiekalender, moestuinbak met toebehoren en zaden
. Folder borstvoeding
. Belegspel met instructie
. Voedingslijstje CJG
. Traktatierichtlijnen: introductieblad en stappenplan pedagogisch medewerkers, traktatiekaart, voorbeelden gezonde traktaties
. Gevelbordje

Onderzoek

Uit de procesevaluatie van het project blijkt op drie van de vier kinderdagverblijven die het traject hebben afgerond een positieve verandering van de situatie met betrekking tot voeding laten zien. Hetzelfde geldt voor beweging. Medewerkers op het kinderdagverblijf vonden het Belegspel (leren van gezonde keuzes van broodbeleg) en de beweegtraining (training in effectieve gestructureerde beweegactiviteiten aanbieden aan kinderen) leuk en leerzaam. Ze zijn zich meer bewust van het nut en de noodzaak van beweging en van gezonde keuzes van beleg. Door de Smakelijke Moestuin lijken kinderen meer geneigd groenten te proeven en te eten.

In een effectstudie naar de NAP SACC, een Amerikaanse interventie voor preschools (twee tot vier jarigen) waar Lekker Fit! Kinderdagverblijf op is gebaseerd, werd voor kinderdagverblijven die het grootste deel van het programma hadden afgerond een significant interventie-effect gevonden op de totale voedingsscore (p = .01). Voor beweging werd voor de kinderdagverblijven die het grootste deel van het programma hadden afgerond een (niet significante) positieve verandering gevonden in de interventiegroep, en een (niet significante) negatieve verandering in de controlegroep.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:
0 - 4 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 februari 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Lekker Fit! Kinderdagverblijf is onderdeel van de doorgaande programmalijn van Lekker Fit (vanaf 0 jaar). Door deze programma's achter elkaar in te zetten, ontstaat er een aansluitende leerlijn. Lekker fit! Kinderdagverblijf sluit goed aan bij het feit dat professionals op kinderdagverblijven deskundigheid missen op het gebied van voeding en bewegen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Directie Sport & Cultuur Gemeente Rotterdam
Vasteland 80
3011 BN Rotterdam
jme.wulffraat@rotterdam.nl
010-2672274

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies