• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Lang leve de Liefde Onderbouw

Lang Leve de Liefde Onderbouw is een lespakket over liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket is bedoeld voor tweede klas van praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het lespakket omvat zes lessen en bestaat uit een leerlingenmagazine, een dvd, twee digitale lessen op www.langlevedeliefde.nl, een docentenhandleiding en een website voor docenten www.lesgevenindeliefde.nl. Met het lespakket worden leerlingen ondersteund in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan kennis, maar ook houding en vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Doel

Het doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkómen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting. Met het lespakket worden leerlingen ondersteund in een prettige, gewenste, en veilige seksuele ontwikkeling.

Doelgroep

Leerlingen, 13-15 jaar oud, in de tweede klas van het voortgezet onderwijs - praktijk onderwijs, vmbo basis beroep, vmbo, havo en vwo.

Aanpak

Lang Leve de Liefde Onderbouw, is een lespakket van zes op elkaar volgende en aansluitende lessen:
Les 1: Over lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen tijdens de puberteit, bijvoorbeeld verliefdheid, seksuele identiteit.
Les 2: Over relaties en intimiteit en vormen daarvan
Les 3: Ontdekken en communiceren van eigen wensen en grenzen en die van een ander op het gebied van intimiteit
Les 4: Voorwaarde voor prettige en gewenste seks en intimiteit
Les 5: Veilig vrijen: Zwangerschap en soa en preventie daarvan (biologische kant)
Les 6: Veilig vrijen: Anticonceptie en condoomgebruik

Het lespakket wordt gegeven door de docenten biologie of verzorging of door de mentor.

Materiaal

Iedere leerling krijgt een mooi vormgegeven leerlingenmagazine met informatie, illustraties, ervaringen en meningen van jongeren, en invuloefeningen. Er zijn twee versies van het magazine: voor het praktijkonderwijs is de vorm aangepast door eenvoudiger taalgebruik, grotere lettertypes, rustigere vormgeving, minder tekst en meer illustraties en doe-opdrachten.
Daarnaast wordt er per les een filmpje getoond over het onderwerp, met docudrama, en interviews met jongeren over hun ervaringen en hun meningen.
De docenten gebruiken een handleiding met de lesaanpak en hoe discussie kan worden ingezet om het thema en de filmpjes te behandelen.

Onderzoek

In een gerandomiseerde effectevaluatie met een controlegroep zijn de determinanten gemeten met een voormeting, directe nameting en een follow-up 6-8 maanden na afloop. Multilevel regressieanalyses zijn uitgevoerd.
Op de primaire uitkomstmaten waarop geen significant effect werd gevonden, was er veelal wel een positieve verandering in de experimentele groep, maar deze was niet significant groter in vergelijking met de controlegroep. Er zijn significante positieve interventie-effecten ten opzichte van de controleconditie gevonden op 8 van de 16 primaire uitkomstmaten: kennis over seksuele gezondheid, soa risicoperceptie, attitude, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie met betrekking tot condoomgebruik, en attitude en subjectieve norm met betrekking tot pilgebruik.
Het positieve effect op condoom-intentie op de langere termijn is bijzonder bemoedigend, aangezien lange termijn effecten zelden worden gevonden bij dit soort interventies en aangezien de intentie de beste voorspeller is van gedrag.


Onderwerp:

Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
13 - 15 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
25 juni 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

Lang leve de Liefde Onderbouw bevat een zeer volledig lespakket met verschillende werkvormen. In de uitgebreide 'toolkit' zijn materialen opgenomen die de implementatie vergemakkelijken. Onderzoek naar de interventie geeft goede aanwijzingen voor effecten op kennis over seksuele gezondheid, soa risicoperceptie, attitude, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie met betrekking tot condoomgebruik, en attitude en subjectieve norm met betrekking tot pilgebruik onder leerlingen van het tweede leerjaar van het VO.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Soa Aids Nederland en Rutgers WPF
Keizersgracht 392
1016 GB  Amsterdam
020-62 62 669
www.langlevedeliefde.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies