• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Lang Leve de Liefde - Bovenbouw

Lang Leve de Liefde Bovenbouw stelt als doel het bevorderen van gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele diversiteit. De doelgroep betreft scholieren in de bovenbouw van havo/vwo (klassen 4-5-6). Het lespakket is aan de hand van het Intervention Mapping Protocol ontwikkeld en wordt online aangeboden in de vorm van acht lessen waarbij vier thema's aan bod komen (relaties, zwangerschapspreventie, soa-preventie en seksuele diversiteit).

Doel

Dit lesprogramma (Lang Leven de Liefde - Bovenbouw (LLL-BB)) gaat niet alleen in op veilig vrijen ter voorkoming van soa/hiv infecties of ongeplande zwangerschap maar behandelt ook expliciet relaties, grensoverschrijding (aangeven wensen en grenzen in de (seksuele) relatie) en seksuele diversiteit. Lang Leve de Liefde Bovenbouw stelt als doel het bevorderen van gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele diversiteit.

Doelgroep

Aan de hand van het Intervention Mapping protocol is een theoretisch onderbouwd lespakket seksuele gezondheid voor middelbare scholieren in de bovenbouw havo/vwo scholieren ontwikkeld (klas 4-5-6).

Aanpak

Een online lesprogramma van acht lessen gericht op het verbeteren van de seksuele gezondheid waarbij vier thema's aan bod komen (relaties, zwangerschapspreventie, soa-preventie, en seksuele diversiteit). Per thema zijn er twee lessen en voor elk thema is een aparte docentenhandleiding.

Materiaal

Het programma LLL-BB wordt volledig online aangeboden via een gemeenschappelijk portal (www.langlevedeliefde.nl) waarop ook de andere lesprogramma's zijn terug te vinden.
Het programma bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding voor elk van de vier thema's (relaties, zwangerschapspreventie, soa-preventie, en seksuele diversiteit). Daarnaast zijn er verschillende lesmaterialen op de website te vinden ter ondersteuning van de lessen, zoals filmpjes, animaties, online vragenlijsten en discussie-opdrachten. Het lespakket is dusdanig ontwikkeld dat het aansluit op de eindexamentermen Biologie voor bovenbouw havo/vwo. Het is voor een deel lesstofvervangend (vak Biologie) en maakt gebruik van de concept-context benadering.

Onderzoek

De proefimplementatie met de daaraan gekoppelde proces en effectevaluatie is in Juni 2013 afgerond. Uit de procesevaluatie bleek dat gemiddeld 10-18 van de 18 lessen  door de deelnemende docenten (N = 17) werden uitgevoerd (implementatiegraad van 65%-100%). Het lespakket werd ervaren als een verfrissende, positieve manier om een toch wel beladen onderwerp als seksualiteit makkelijker met de klas bespreekbaar te maken. Het gegeven dat het lesprogramma (voor het vak Biologie) grotendeels lesstofvervangend is werd erg gewaardeerd. Deelnemende leerlingen (N = 70 ) vonden het een welkome afwisseling van de normale (kennis) lessen biologie en vonden alle thema's van belang.

De effectevaluatie toonde een effect aan op waargenomen vatbaarheid voor soa  en attributie t.a.v. homoseksualiteit. Dit  laatste verschil werd voor een deel verklaard door een al bestaand verschil tussen de interventie-en controle groep op de voormeting.  Op alle overige maten werden geen significante effecten gevonden.
Sinds Januari 2013 is het programma vrij toegankelijk op internet (www.langlevedeliefde.nl).


Onderwerp:

Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
15 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
23 september 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Universiteit Maastricht  & Soa Aids Nederland
www.langlevedeliefde.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies